Een van de grootste problemen waarmee ondernemingen tegenwoordig te maken hebben is het personeelsverloop. Het lijkt erop dat Het Grote Ontslag niet zal vertragen als het eenmaal begint. De nieuwsmedia noemen een aantal redenen waarom werknemers hun baan verlaten, met als belangrijkste de toegenomen mogelijkheden die remote werk de digitale nomade heeft gegeven. Om toegang te krijgen tot de grootste, best betaalde beroepen hoeven mensen niet langer te verhuizen naar een plaats die ze zich niet kunnen veroorloven of niet leuk vinden.

Elders betere mogelijkheden

Het feit dat werknemers elders meer boeiende kansen vinden is misschien wel een van de meest eenvoudige verklaringen voor waarom werknemers hun baan verlaten. Een betere beloning, meer vooruitzichten op promotie, betere opleiding op de werkplek, en andere voordelen kunnen hieruit voortvloeien.

Het aanbieden van opleidingsmogelijkheden op het werk of het onderhouden van regelmatig contact tussen de onderneming en de werknemers over kansen op promotie of meer verantwoordelijkheid zijn uitstekende manieren om dit tegen te gaan.

Je begint behoorlijk vertrouwd te raken met al je taken

En verantwoordelijkheden nadat je een tijdje bij dezelfde baan gewerkt hebt. Je kunt het gevoel beginnen te krijgen dat je toe bent aan een grotere uitdaging als er in je huidige loopbaan niet veel meer te leren valt. Dit is een typisch aspect van loopbaanontwikkeling, vooral als je belangstelling ontwikkelt voor het oppikken van nieuwe talenten.

Streven naar meer flexibiliteit

Er zijn veel werknemers die proberen een evenwicht te vinden tussen hun werkverplichtingen en hun gezinsverplichtingen, en er zijn nu grotere verwachtingen voor degenen die daarin slagen. Veel werknemers stoppen met hun werk omdat de uren te lang of te eenzaam zijn en ze meer flexibiliteit willen.

Dit kan aangepakt worden door meer gesprekken te voeren over flexibiliteit en door mensen toe te staan op afstand of vanuit huis te werken. Bij pogingen om het aantal vereiste ziektedagen of het ziekteverzuim van werknemers te verminderen, kan dit uiterst nuttig zijn.

Een gebrek aan waardering aanvoelen

Hoewel het moeilijker te kwantificeren kan zijn, wordt deze reden vaak genoemd als reden om een baan te verlaten. Het werkgeluk en zelfs de eigenwaarde van werknemers kunnen eronder lijden als ze menen dat hun bijdragen ondergewaardeerd worden of dat ze niet voldoende lof en erkenning krijgen.

Werkgevers pakken dit aan door strategieën te bedenken om personeelsleden te belonen, waaronder het geven van stimulansen, taken, en zelfs prijzen. Op kleinere schaal hebben bedrijven meer kans om een tevreden personeelsbestand te behouden als ze de prestaties van hun werknemers vaak erkennen en waarderen.

Op zoek naar een beter betalende baan

Het kan tijd zijn om een nieuwe baan te zoeken als je vindt dat je te weinig betaald krijgt voor het werk dat je doet. Evenzo ben je misschien bereid grotere verplichtingen op je te nemen en het hogere salaris dat daarmee gepaard gaat. Je kunt bepalen dat je meer geld moet verdienen als je omstandigheden veranderen of je gezin zich uitbreidt om in je levensbehoeften te kunnen voorzien.

Onvoldoende feedback

Veel werknemers hebben ontdekt dat een gebrek aan communicatie op het werk hen ertoe bracht snel op werkjacht te gaan. De werknemer hoort misschien niet vaak of hij goed presteert in zijn werk of tekortschiet in de verwachtingen, en het ontbreken van regelmatige functioneringsgesprekken kan hem ervan weerhouden zelf feedback te geven.

Werkgevers en werknemers hebben aanzienlijk meer kans om zich gelukkig te voelen als communicatie aanvoelt als een “tweerichtingsverkeer” met mogelijkheden om zowel feedback te geven als te ontvangen.