‘In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

Zonder aanvullend beleid blijft de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma’s gemiddeld op een magere één procent steken. Ook wordt duidelijk dat de meeste partijen ervoor kiezen de lasten voor bedrijven verder te verhogen.’

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de doorrekening van de verschillende verkiezingsprogramma’s Keuzes in Kaart 2025-2028.

De doorrekening van het CPB is een belangrijk instrument om de verschillende partijprogramma’s langs de meetlat te leggen en het is goed om te zien dat 10 partijen ervoor hebben gekozen om hun programma’s te laten doorrekenen. Ook geeft dit handvatten om straks bij de formatie maatregelen goed op zijn merites te kunnen beoordelen.”**

De impact van financieel-economische keuzes op het toekomstig verdienvermogen

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft recentelijk de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen doorgerekend in het rapport Keuzes in Kaart 2025-2028. Uit deze doorrekeningen blijkt dat er weinig oog is voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Zonder aanvullend beleid zou de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma’s gemiddeld op een magere één procent blijven steken. Bovendien hebben de meeste partijen ervoor gekozen om de lasten voor bedrijven verder te verhogen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De rol van het CPB bij het doorrekenen van partijprogramma’s

Het CPB speelt een belangrijke rol bij het doorrekenen van partijprogramma’s. Door middel van deze doorrekeningen kunnen de plannen van politieke partijen objectief worden geanalyseerd en vergeleken. Het is bemoedigend om te zien dat 10 partijen ervoor hebben gekozen om hun programma’s te laten doorrekenen, aangezien dit transparantie biedt en de mogelijkheid geeft om bij de formatie maatregelen goed te beoordelen op hun merites.

Het belang van toekomstig verdienvermogen en welvaartsvergroting

Het is van groot belang dat er bij financieel-economische keuzes rekening wordt gehouden met het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Deze lange-termijnvisie zorgt ervoor dat de economische groei op peil blijft en dat de welvaart van de bevolking wordt bevorderd. Helaas blijkt uit de doorrekeningen van het CPB dat er weinig aandacht is voor deze aspecten in de verkiezingsprogramma’s.

Beperkingen van de huidige verkiezingsprogramma’s

Het feit dat zonder aanvullend beleid de economische groei beperkt blijft tot één procent, wijst op een gebrek aan ambitie en visie. Het is essentieel dat politieke partijen met innovatieve en duurzame oplossingen komen om het verdienvermogen te vergroten en de welvaart van alle Nederlanders te verbeteren. Bovendien wordt duidelijk dat de meeste partijen ervoor kiezen om de lasten voor bedrijven te verhogen, wat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Betere financieel-economische keuzes voor de toekomst

Om het toekomstig verdienvermogen en de welvaart van alle Nederlanders te vergroten, moeten er betere financieel-economische keuzes gemaakt worden door de politieke partijen. Dit vereist een lange-termijnvisie en focus op het stimuleren van innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Daarnaast kunnen maatregelen worden genomen om de lasten voor bedrijven te verlagen en zo de concurrentiepositie te verbeteren.

De rol van de burger bij het maken van financieel-economische keuzes

Als burgers hebben we ook een rol bij het maken van financieel-economische keuzes. Door bewust te consumeren, duurzaam gedrag te stimuleren en te investeren in innovatieve bedrijven, kunnen we bijdragen aan het vergroten van het verdienvermogen en de welvaart. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de impact van onze keuzes op de economie en samen te werken aan een duurzame toekomst voor alle Nederlanders.