In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau

Het Centraal Plan Bureau heeft de verschillende verkiezingsprogramma’s doorgerekend en de resultaten liegen er niet om. Uit deze doorrekeningen blijkt dat er weinig aandacht is voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien het juist belangrijk is om te investeren in de economische groei van ons land.

Zonder aanvullend beleid blijft de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma’s gemiddeld steken op een magere één procent. Dit is erg teleurstellend, gezien het feit dat er talloze mogelijkheden zijn om onze economie te stimuleren. Het is dan ook zorgelijk dat de meeste politieke partijen ervoor kiezen om de lasten voor bedrijven verder te verhogen. Dit gaat gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en kan leiden tot minder investeringen en banen.

De uitspraken van VNO-NCW en MKB-Nederland spreken boekdelen

Deze organisaties stellen duidelijk dat er meer aandacht moet worden besteed aan het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dit betekent dat er een beleid moet komen dat gericht is op het bevorderen van de economische groei en het creëren van nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.

Het is belangrijk om te investeren in sectoren die potentie hebben om te groeien en banen te creëren. Denk hierbij aan duurzame energie, technologie en innovatie. Door te investeren in deze sectoren kunnen we niet alleen de economie stimuleren, maar ook zorgen voor een duurzame toekomst voor ons land.

Lastenverlichting

Daarnaast is het van groot belang om lastenverlichting door te voeren voor zowel bedrijven als burgers. Op deze manier worden investeringen gestimuleerd en komt er meer ruimte voor groei en ontwikkeling. Het is belangrijk dat politieke partijen zich bewust zijn van de impact die hun financieel-economische keuzes hebben op de welvaart van alle Nederlanders.

In conclusie is het duidelijk dat er meer aandacht moet worden besteed aan het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. De huidige verkiezingsprogramma’s hebben te weinig focus op dit gebied en stellen teleur in termen van economische groei. Het is van groot belang dat politieke partijen investeren in sectoren met potentie, lastenverlichting doorvoeren en beleid maken dat gericht is op het creëren van nieuwe kansen voor ons bedrijfsleven en het verbeteren van de welvaart van alle Nederlanders.