Alle aspecten van je bedrijfsvoering vallen of staan met mensen. En door het menselijke element te begrijpen, zul je winstgevender zijn, effectiever leiding geven, merkloyaliteit creëren, meer deals sluiten en beter werk leveren. Deze aanpak dwingt je ook na te denken over je eigen beweegredenen, en dat kan je ertoe brengen empathischer en begripvoller te worden.

Momenteel proberen leiders over de hele wereld hun strategie vast te stellen. Een door een pandemie geteisterde wereld die nog niet helemaal klaar is voor de post-pandemie periode, maakt dit uiterst moeilijk. Het landschap is veranderlijk. Oplossingen lijken een complexiteit te eisen die gelijk is aan de complexiteit van de omgeving. Ook zijn de indicaties voor wat morgen zal brengen in bijna alle opzichten dubbelzinnig, zodat het moeilijk is nauwkeurig te voorspellen of gezonde veronderstellingen op te stellen.

De oplossing is in vele gevallen makkelijker dan het lijkt…

‘Bedrijfsstrategie’ is hoe de meeste organisatieleiders over strategie denken.

Maar strategie gaat in werkelijkheid over veel meer, vooral in een vluchtige omgeving. Per definitie is een strategie “een plan van actie of beleid dat bedoeld is om een belangrijk algemeen doel te bereiken”. Ongetwijfeld is een bedrijfsplan dat kan slagen een belangrijk doel. Maar het is eigenlijk niet wat leiders willen. Wat ze willen is voortdurend succes. In een verschuivend landschap zal een strategie die alleen op het directe resultaat gericht is, en wat dat betreft, alleen op het bedrijf, je er eenvoudig niet brengen.

 

Het menselijk element is een proces om menselijke problemen op de werkplek aan te pakken en op te lossen

Het zorgt voor efficiënte en transformerende verandering voor je organisatie, die leidt tot het beter bereiken van doelen en betere individuele, team, en organisatorische prestaties. Door openheid en eerlijkheid te vergroten en onproductief defensief gedrag te verminderen, creëert het bedrijfsculturen van openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, innovatie en betrokkenheid.

Het algemene doel hiervan is om

  1. Individueel potentieel maximaliseren
  2. Teampotentieel maximaliseren
  3. Maximaliseer organisatorisch potentieel

De meeste bedrijven richten hun energie en middelen op strategie, taken, en processen, op zoek naar manieren om dingen beter, sneller en efficiënter te doen. Vaak ontbreekt echter aandacht en energie voor de menselijke verandering die nodig is om deze technische gebieden te ondersteunen. Het menselijke element helpt de hindernissen in je organisatie weg te nemen, zowel zichtbare als verborgen, die elke strategie of proces kunnen saboteren.

Hoe pas je het menselijke element toe in een organisatie? Dat lees je in de volgende kennisblog