De rol van een coach staat in de sportwereld buitengewoon hoog aangeschreven. Maar om de een of andere reden strekt die overtuiging zich zelden uit tot de werkplek. Managers worden maar al te vaak gezien als toezichthouders in plaats van mentors. In werkelijkheid is coaching op de werkplek net zo essentieel als op het veld of de baan.

Coaching van werknemers is een belangrijk onderdeel van voortdurend prestatiebeheer. Wanneer managers het potentieel van hun werknemers maximaliseren en werknemers omringen met ondersteunend talent, plaatsen zij hun teams in een positie om te groeien en de organisatie te helpen slagen.

Managers en leiders zijn van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf, en dat geldt ook voor effectieve coachingvaardigheden. Consequent coachen helpt bij het inwerken en behouden van werknemers, het verbeteren van prestaties, het verbeteren van vaardigheden, en kennisoverdracht. Bovenop deze voordelen is het coachen van anderen een doeltreffende methode om het leren te versterken en over te dragen.

Hoewel er veel belangrijke leiderschapsvaardigheden en -competenties zijn, staat coaching centraal bij het verbeteren van de prestaties van hele teams.

Een coachende leiderschapsstijl blijkt veel doeltreffender te zijn bij de werknemers van vandaag dan de meer autoritaire stijlen die veel bedrijfsleiders hanteren. Leiders die hun werknemers coachen in plaats van ze te commanderen, kunnen een veel getalenteerder en wendbaarder personeelsbestand opbouwen, wat leidt tot een gezond en groeiend bedrijf.

De meeste managers weten niet hoe zij mensen moeten coachen. Toch kunnen zij dit leren.

  1. Erken wat goed gaat

Goed coachen vereist een evenwicht tussen kritiek en lof. Als uw coachingsgesprekken volledig gericht zijn op wat niet werkt en wat de werknemer moet doen om te veranderen, is dat niet motiverend, maar demoraliserend.

  1. Stel richtinggevende vragen

Open, richtinggevende vragen leiden tot meer gedetailleerde en doordachte antwoorden, die leiden tot meer productieve coachinggesprekken. Als manager of leider is het van cruciaal belang dat u sterke relaties met uw werknemers ontwikkelt. Zo kunt u vaststellen of uw werknemers nieuwsgierig zijn, of zij het vermogen hebben om te presteren en zich te verbeteren, en wat voor houding zij tegenover hun werk hebben.

  1. Begrijp hun perspectief

Wanneer u werknemers coacht om hun prestaties en betrokkenheid te verbeteren, zal het enorm helpen om de gewenste veranderingen en resultaten te zien als u de dingen vanuit hun perspectief benadert, in plaats van vanuit uw eigen perspectief.

Iedereen heeft verschillende motivaties, voorkeuren en persoonlijkheden, dus als u vragen stelt om te begrijpen waar hun “waarom” vandaan komt en hoe hun “hoe” er bij voorkeur uitziet, dan kunt u uw coachinggesprekken afstemmen op de manier waarop zij het best werken en op de verbeteringen die u beiden nastreeft.