Interactie op de werkvloer – hoe doe je dat?

Succesvolle leiders en HR professionals weten over de voordelen van effectieve werkrelaties op de werkvloer. Deze werkrelaties omvatten relaties tussen collega’s, managers en personeel en medewerkers en het publiek. Positieve interacties verhogen geluk wat resulteert in een verhoging van tevredenheid op het werk. Het is dus enorm belangrijk om interactie op de werkvloer te stimuleren. Maar hoe doe je dat?

  1. Organiseer regelmatig open meetings

De beste interactie tussen een team vindt meestal plaats in een open, face-to-face, meeting. Tijdens een open meeting kunnen medewerkers elkaars lichaamstaal lezen en de toon of voice horen. Dit maakt communicatie duidelijk en transparant.

  1. Gebruik passende lichaamstaal

Één blik zegt meer dan duizend worden. Moedig een positieve lichaamstaal aan op de werkvloer voor interesse en oprechtheid in de communicatie. Voorbeelden van positieve lichaamstaal zijn: een glimlach, oogcontact, Thumbs up en ja/nee knikken (om te laten zien dat je actief luistert).

  1. Communiceer in een begrijpbare taal

Om interactie te verbeteren is het belangrijk om met woorden te communiceren die voor iedereen begrijpelijk zijn. Het is belangrijker om effectief een bericht door te geven dan om op te scheppen met je woordenschat.

  1. Waardeer de ideeën van elk teamlid

Interactie op de werkvloer ontstaat wanneer elke medewerker zich gewaardeerd en gehoord voelt. Luister daarom naar de ideeën van elk teamlid. Wanneer iemand zijn input wordt genegeerd heeft deze persoon hoogstwaarschijnlijk de neiging om de volgende keer stil te blijven. Dit wil je voorkomen, de tijd nemen om iemand zijn idee te begrijpen is daarom zeer belangrijk.

  1. Stel basisregels op voor het team

Het vaststellen van basisregels op de werkvloer moedigt orde, efficiëntie en gezonde communicatie aan binnen een team. Een voorbeeld van een basisregel is dat er slechts één persoon tegelijk aan het woord is. Bespreek de basisregels met het team voordat ze worden vastgesteld.