Certificatie

EIFA® is een onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling. Voor het  kwaliteitskeurmerk Register Strateeg™ heeft EIFA® op basis van de Europese normering NEN-EN-ISO/IEC 17024 de benodigde accreditatie-eisen en een kwalificatieprogramma opgesteld.

Om voor certificatie als Register Strateeg™ in aanmerking te komen moeten kandidaten voldoen aan deze accreditatie-eisen en het kwalificatie programma hebben gevolgd. Deelnemers die het programma succesvol hebben afgerond, worden ingeschreven in het Register en mogen de beschermde en internationale titel Chartered Strategist (CS)® of, in Nederland, de titel Register Strateeg™ achter de naam voeren.

EIFA creëert, ontwikkelt en levert accreditatie-eisen en kwalificatieprogramma’s voor beroepsverenigingen en professionals zoals beoordelaars en deskundigen.
EIFA is in 2021 opgericht en richt zich op sectoren die nog niet over voldoende wettelijke en/of zelfregulerende richtlijnen beschikken. De kwalificatie-eisen, richtlijnen en permanente kwaliteitscontrole van EIFA bieden klanten maximale zekerheid over de competentie en integriteit van de door het instituut geaccrediteerde personen en organisaties.

EIFA heeft een accrediteringsprogramma ontwikkeld

Een accrediteringsprogramma voor consultants die zich als erkend registerstrateeg op de adviesmarkt begeven. Kandidaten voor dit programma dienen over tien jaar aanwijsbare ervaring op strategisch managementniveau te beschikken en winst- en verlies-verantwoordelijk te zijn geweest. Het is van groot belang dat de registerstrateeg weet wat het betekent een ondernemer te zijn. Deelname aan de EIFA Business Academy biedt de kandidaat-registerstrateeg de juiste theoretische kennis én de practische tools om een MKB-ondernemer van dienst te kunnen zijn bij alle denkbare hobbels en knelpunten waar een MKB-onderneming tegen aan kan lopen

EIFA biedt een businessacademie (EBA) voor consultants voor het MKB en een intermediair platform voor geregistreerde bedrijfsstrategen en registerstrategen

Aan mijn collega registerstrategen – een EIFA accreditatie is veel waard – de investering meer dan.

Neem contact op voor meer informatie

Chartered Strategist