Certificatie

EIFA® is een onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling. Voor het  kwaliteitskeurmerk Register Strateeg™ heeft EIFA® op basis van de Europese normering NEN-EN-ISO/IEC 17024 de benodigde accreditatie-eisen en een kwalificatieprogramma opgesteld.

Om voor certificatie als Register Strateeg™ in aanmerking te komen moeten kandidaten voldoen aan deze accreditatie-eisen en het kwalificatie programma hebben gevolgd. Deelnemers die het programma succesvol hebben afgerond, worden ingeschreven in het Register en mogen de beschermde en internationale titel Chartered Strategist (CS)® of, in Nederland, de titel Register Strateeg™ achter de naam voeren.

Chartered Strategist