Nieuws2018-09-07T10:51:47+02:00

Nederland neemt voortouw in belastingmaatregelen

By |woensdag 27 december 2023 |

Nederland loopt in Europa voorop met de implementatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 Eerder dit jaar is er een belangrijke ontwikkeling geweest in Nederland op het gebied van belastingmaatregelen. Het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 is namelijk aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nieuwe wetgeving zal ervoor zorgen dat multinationals en binnenlandse bedrijven met een omzet van € 750 miljoen of meer altijd minimaal 15% aan belasting over hun winst moeten betalen. Internationaal akkoord Deze maatregel is niet uit de lucht komen vallen. In oktober 2021 heeft Nederland namelijk een internationaal akkoord gesloten met maar liefst 138 landen. Dit akkoord

Aantal phishing pogingen bij bedrijven vertienvoudigt in slechts één jaar tijd

By |zondag 17 december 2023 |

Steeds meer MKB-bedrijven worden het slachtoffer van cybercriminaliteit Uit recente gegevens van KPN blijkt dat steeds meer MKB-bedrijven dagelijks te maken krijgen met malafide websites en pogingen tot phishing. Deze alarmerende trend laat zien dat cybercriminaliteit geen probleem is dat alleen grote bedrijven treft, maar ook kleinere ondernemingen in het MKB. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal gevallen van cybercriminaliteit binnen bedrijven met maar liefst 34% gestegen. Dit betekent dat bedrijven veel vaker te maken krijgen met malafide websites, phishingaanvallen en websites die zijn geïnfecteerd met schadelijke software. Vooral het aantal pogingen tot phishing is schrikbarend toegenomen,

Hoe de inflatie in twee jaar historisch hoog werd

By |donderdag 7 december 2023 |

Jarenlang schommelde de inflatie in het eurogebied rond de 1,5%, ondanks de historisch lage rente en beneden de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van circa 2%. Totdat de inflatie vanaf de zomer van 2021 ineens hard begon te stijgen, om in oktober 2023 te pieken op 10,6% in het eurogebied. Hoe kon de inflatie zó snel stijgen? Verschuivingen in aanbod en vraag Uiteindelijk is de hoge inflatie een verhaal van vraag en aanbod. Door verschillende factoren zoals de COVID-19 pandemie en verstoringen in de toeleveringsketen waren er aanzienlijke verschuivingen in de vraag en het aanbod van goederen en

Het verdienmodel van de Nederlandse economie

By |maandag 27 november 2023 |

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau Het Centraal Plan Bureau heeft de verschillende verkiezingsprogramma's doorgerekend en de resultaten liegen er niet om. Uit deze doorrekeningen blijkt dat er weinig aandacht is voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien het juist belangrijk is om te investeren in de economische groei van ons land. Zonder aanvullend beleid blijft de

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen doorgerekend

By |vrijdag 17 november 2023 |

‘In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau. Zonder aanvullend beleid blijft de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma’s gemiddeld op een magere één procent steken. Ook wordt duidelijk dat de meeste partijen ervoor kiezen de lasten voor bedrijven verder te verhogen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de doorrekening van de verschillende verkiezingsprogramma’s Keuzes in Kaart 2025-2028. De doorrekening van het CPB is een belangrijk instrument om

Afnemende vraag blijft een groeiend probleem voor Nederlandse ondernemers

By |dinsdag 7 november 2023 |

In het vierde kwartaal van 2023 blijkt uit recente onderzoeken dat bijna 20 procent van de Nederlandse ondernemers 'onvoldoende vraag' als de belangrijkste belemmering ziet. Dit percentage is aanzienlijk gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen nog bijna 14 procent dit als voornaamste obstakel benoemde. Het aantal ondernemers dat worstelt met een afnemende vraag neemt dus al zes kwartalen op rij toe. Vooral in de industrie en vervoer en opslag wordt dit als de grootste bottleneck ervaren. Deze bevindingen komen overeen met recente rapporten van onder andere het CBS en NEVI, waarin wordt gewezen op de dalende productie

Meer dan alleen geld verdienen

By |vrijdag 27 oktober 2023 |

Als ondernemer ben je niet alleen gefocust op het genereren van winst. Jouw bedrijf speelt een grotere rol speelt in de samenleving dan alleen het verdienen van geld. Uit een onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat maar liefst 64% van de ondernemers aangeeft dat hun bedrijf zich bezighoudt met verschillende prioriteiten en activiteiten, naast puur economische doelen. Ondernemers en hun bijdrage aan de gemeenschap Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie en heeft directe invloed op de lokale gemeenschappen waarin zij opereren. Niet alleen dragen ondernemers bij aan werkgelegenheid en economische groei, maar ze zien ook de waarde in

Ik wens je veel personeel

By |dinsdag 17 oktober 2023 |

Ik wens je veel personeel! Over de impact van te laat aannemen van personeel op bedrijfsgroei. In de dynamische wereld van het ondernemerschap is groei een voortdurende ambitie. Bedrijven streven naar uitbreiding, het vergroten van hun marktaandeel en het behalen van nieuwe mijlpalen. Echter, het beheer van personeelsbestand in tijden van groei is vaak een complex vraagstuk dat zorgvuldige afwegingen vereist. Een van de valkuilen waar bedrijven mee kunnen worstelen, is het te laat aannemen van nieuw personeel. Het lijkt misschien logisch om terughoudend te zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers, vooral vanuit financieel oogpunt. Maar zoals het gezegde luidt,

Het ‘Hoe’ van Strategische Groeiverandering:

By |zaterdag 7 oktober 2023 |

Ondernemers streven ernaar hun ondernemingen uit te breiden, hun marktaandeel te vergroten en hun impact te verbreden. Dit streven naar groei brengt echter vaak complexe uitdagingen met zich mee. Als registerstrateeg heb ik de kans gehad om deze uitdagingen van dichtbij te bekijken en samen te werken met de ruggengraat van onze economie, de MKB'ers, om groeiveranderingen door te voeren. In deze blog wil ik graag dieper ingaan op de 'hoe' van strategische groeiverandering en hoe mijn rol als registerstrateeg bijdraagt aan het succes van ondernemers. De Ondernemer Centraal Bij strategische groeiverandering is het essentieel om te begrijpen dat de

Het belang van over de grens kijken bij zakendoen

By |woensdag 27 september 2023 |

Door ons werk als registerstrateeg krijgen we waardevolle inzichten in verschillende bedrijfstakken en markten wereldwijd. Samenwerken met bedrijven die internationaal willen uitbreiden, stelt ons in staat op de hoogte te blijven van opkomende trends, consumentengedrag en markteisen. Deze kennis vormt niet alleen de basis voor nauwkeurige vertalingen, maar plaatst ons ook als betrouwbare adviseurs. We helpen onze klanten weloverwogen beslissingen te nemen bij het aansturen van hun wereldwijde strategieën. Opkomende trends in verschillende bedrijfstakken Er zijn op dit moment verschillende opkomende trends binnen diverse bedrijfstakken. Door de grensoverschrijdende samenwerking met internationaal georiënteerde bedrijven kunnen we deze trends nauwlettend in de

Chartered Strategist

Ga naar de bovenkant