Nieuws2018-09-07T10:51:47+02:00

Dankbaarheid herinnert ons eraan te waarderen wat we hebben

By |woensdag 10 augustus 2022 |

Dankbaarheid is belangrijk omdat het een deugd is die ons helpt te waarderen wat we hebben. Het stelt ons ook in staat positiever en optimistischer te zijn, wat ons kan helpen uitdagingen te overwinnen. Bovendien zijn dankbare mensen gewoonlijk behulpzamer en vrijgeviger tegenover anderen. Tenslotte wordt dankbaarheid in verband gebracht met een betere lichamelijke gezondheid en welzijn. Al deze redenen onderstrepen waarom dankbaarheid belangrijk is. Dankbaarheid helpt ons een gelukkiger, gezonder en bevredigender leven te leiden. Hierbij 5 tips om een dankbaar persoon te zijn. Zeg elke dag hardop drie goede dingen die gebeurd zijn. Dit kan een leuke activiteit

De prijzen van containers en vrachten blijven stijgen

By |maandag 1 augustus 2022 |

Containers en grondstoffen worden steeds duurder, vooral als het gaat om de levering. De transportkosten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen en er is geen teken van verlichting in de nabije toekomst. Deze stijgende prijzen zetten bedrijven onder druk en beïnvloeden zowel hun winstgevendheid als hun vermogen om op de markt te concurreren. Een van de belangrijkste factoren die de prijzen opdrijven, zijn de kosten voor het verschepen van containers van China naar Europa. Containerschepen - hoge prijzen De afgelopen maanden is de prijs van een container gestegen tot meer dan 14.000 US dollar. Dit is een aanzienlijke stijging in

De toekomst van digitaal geld

By |donderdag 21 juli 2022 |

De meeste economen zullen het erover eens zijn dat de toekomst van het geld digitaler zal zijn dan vandaag. Maar hoewel iedereen het over "digitalisering" heeft, blijft de concrete betekenis van deze term zeer vaak onduidelijk. Er zijn vier belangrijke gebieden waarop digitalisering de traditionele vormen van geld en krediet zou kunnen wijzigen en als gevolg daarvan de theorie en praktijk van het beleid: De vervanging van contant geld door elektronisch geld De vervanging van traditionele bankdeposito's en bankbiljetten door cryptocurrencies De vervanging van bankdeposito's door deposito's van centrale banken voor iedereen De vervanging van bankkredieten door peer-to-peer kredietverstrekking op

De toekomst van het overnemen van bedrijven

By |dinsdag 12 juli 2022 |

De term bedrijfsconsolidatie verwijst naar het samenvoegen van verschillende bedrijfseenheden of ondernemingen tot één grotere organisatie. Bedrijven consolideren om uiteenlopende redenen, variërend van moordende concurrentie tot economische noodzaak. Wanneer bedrijfseigenaren fusies, overnames of verkopen overwegen, moeten zij hun persoonlijke resultaten in overeenstemming brengen met de fiscale realiteit van klanten, werknemers en investeerders. Een succesvolle consolidatie kan de dienstverlening aan de klant verbeteren, het marktaandeel vergroten en de totale bedrijfskosten verlagen. Bedrijven hebben eeuwenlang geconsolideerd. Als afspiegeling van het wel en wee van regionale economieën. Veel van de grootste bedrijven van vandaag, waaronder transport-, productie- en financiële bedrijven, zijn het resultaat

De zorg in Nederland – het begint bij ons

By |zaterdag 2 juli 2022 |

De zorg is onbemand. Er komt een zeer grote groep zorg voor mensen. Wat wordt er dan op MBO-niveau gedaan om zorgmedewerkers op te leiden? Er wordt vooral reactief in plaats van proactief gewerkt. De overheid zou meer scholing moeten financieren, zodat verzorgenden de best mogelijke zorg aan hun patiënten kunnen geven. Er zijn veel verschillende soorten zorg, en elk type vereist verschillende vaardigheden. Er moet meer worden geïnvesteerd in opleiding, zodat verzorgers beter toegerust zijn om met alle soorten situaties om te gaan. Een aantal van de uitdagingen waarmee verzorgers te maken krijgen zijn: Zorg verlenen aan patiënten met

De vergrijzing en het gevolg op de Nederlandse markt

By |vrijdag 24 juni 2022 |

  Nederland is een vergrijzend land. In de komende jaren zal een groot aantal werknemers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en stoppen met werken. Economen zouden niet verbaasd zijn als er over 10 jaar ineens in de krant staat dat er een ‘’grijze golf’’ is. Dit vormt een uitdaging voor de Nederlandse economie, aangezien we jonge mensen nodig zullen hebben om hun plaats in de beroepsbevolking in te nemen en zo de toekomst van het land te financieren. Vergrijzing in te zien in woon-werk verkeer Het openbaar vervoer in het algemeen is een gebied waar we de gevolgen van de vergrijzing

De oorlog en de toeleveringsketen

By |woensdag 15 juni 2022 |

De problemen van de oorlog in Oekraïne zijn te zien in de toeleveringsketen van veel bedrijven. Bij de installateur van zonnepanelen bijvoorbeeld moet er een clausule worden opgenomen omdat je niet kunt rekenen op de basisprijs van een grondstof. Olie, granen, vis/vlees en groenten hebben allemaal stijgende prijzen gezien als gevolg van het conflict. Dit heeft het voor bedrijven moeilijk gemaakt om op de gebruikelijke wijze te opereren en heeft in de hele economie inflatoire druk veroorzaakt. Als de oorlog voortduurt, zullen deze problemen waarschijnlijk alleen maar erger worden. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de risico's die het zakendoen

Waarom een holistische aanpak van ondernemen en managen werkt

By |maandag 6 juni 2022 |

Het besef groeit dat bedrijven een meer holistische kijk op hun activiteiten moeten hebben om echt succesvol te zijn. Dit betekent dat aandacht moet worden besteed aan alle aspecten van het bedrijf, en niet slechts aan één of twee kerngebieden. Gedragsverandering is ook nodig op alle niveaus van de organisatie. Mensen moeten bereid zijn samen te werken voor het algemeen belang, en dit betekent dat oude gewoonten moeten worden doorbroken en dat informatie en middelen moeten worden gedeeld. Directeuren, managers en CEO's moeten het goede voorbeeld geven En een omgeving creëren waarin iedereen naar dezelfde doelen toewerkt. Alleen dan zullen

Hoe Too Good to Go de impact op het milieu vermindert

By |woensdag 25 mei 2022 |

Bij Too Good To Go geloven ze in de verantwoordelijkheid die zij hebben om de impact op het milieu te verminderen. Daarom zijn zij op een missie om het voor bedrijven makkelijker te maken om overtollig voedsel te doneren aan goede doelen en lokale doelen, in plaats van het weg te gooien. Ondanks de enorme uitdaging, nemen zij hier een maatschappelijke positie in. Voedsel is een aspect en het vergroot de bewustwording van de sociale impact middels deze manier van werken. Zelf de impact op het milieu verminderen Het is belangrijk dat je je bewust bent van de verschillende manieren

De refurbishment markt neemt een serieus marktaandeel in, dankzij aandacht voor klimaatverandering

By |vrijdag 13 mei 2022 |

Hoewel nog niet iedereen er even druk mee bezig is, wordt er de laatste tijd wel veel nagedacht over hoe we met de planeet om zouden moeten gaan. Door klimaatverandering is het weer een stuk beter geworden om dingen te hergebruiken, dan telkens maar weer nieuwe producten aan te schaffen. Een van de markten die hier erg groot door is geworden is de refurbishment markt. Een voorbeeld daarvan is Refurbished Kinderwagens. Wat is refurbished? Je kunt tegenwoordig van alles en nog wat refurbished kopen. Hierbij gaat het dan voornamelijk om elektronica. Mocht u op zoek zijn naar een nieuwe telefoon,

Chartered Strategist

Ga naar de bovenkant