De COVID-19 pandemie heeft vrijwel elk aspect van elk bedrijf abrupt verstoord, waardoor veel bedrijven actief zijn om een effectieve strategische reactie te formuleren. In de nasleep van de crisis lijkt het alsof we zijn getroffen door een overvloed aan informatie en nieuwsberichten die een negatieve lading hebben.

Wil jouw organisatie tijdens, en na deze epidemie effectief en concurrerend blijven, dan moet de aandacht worden verlegd van angst naar proactief handelen.

Bedrijven hebben een jaar lang verlies geleden en mensen in dienst gehouden (soms met steun) nu moet het bedrijf weer geld gaan verdienen, maar een groot aantal ondernemers weet niet hoe! Wat ook niet helpt, is dat de bonden hoger loon willen…

Mensen vliegen weer, alles start weer in alle hevigheid op, echter is personeel ander werk aan het zoeken en zelfs aan het freelancen. Zij hebben door dat ze snel weg kunnen en willen daarmee ergens anders werken. Ze kunnen in hun eigen tijd ook geld verdienen en hebben arbeidsovereenkomsten afgesloten.

Bedrijven die de draad weer willen oppakken, moeten om te beginnen de onmiddellijke uitdagingen aanpakken waarmee zij als gevolg van de COVID-19-crisis worden geconfronteerd.

Er moeten plannen worden uitgewerkt om zowel de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten als de gezondheid en veiligheid van werknemers en klanten te bevorderen. Er moet een gemeenschappelijk gevoel van vastberadenheid zijn om de zaken weer op de rails te krijgen en zoveel mogelijk top of mind te blijven bij afnemers. Het is tijd om een gedetailleerde strategie uit te werken om het bedrijf opnieuw te laten groeien. Bedrijven die op zoek zijn naar een meer concrete aanpak dienen zich te richten op de volgende acties:

Intern – hoe ga je om met medewerkers en personeel?

  • Informatie/trainingen – Houd werknemers (maar ook klanten) goed geïnformeerd en regelmatig op de hoogte van het meest recente nieuws over de status van uw activiteiten en mogelijke veranderingen die op hen van invloed kunnen zijn.
  • Geruststelling – Stel werknemers en klanten gerust dat ze kunnen vertrouwen op het bedrijf in moeilijkere tijden. Geef ze vertrouwen en beschrijf de stappen die je neemt om ervoor te zorgen dat men het vertrouwen houdt.
  • Betrek iedereen. Het thuisgebonden zijn, vindt niet iedereen ideaal. Integendeel. Vind interessante manieren om uw klanten te betrekken en hen online nieuwe ervaringen te bieden. Bedenk nieuwe manieren om te informeren, te onderwijzen en te communiceren.
  • Hier gaat het om: loyaliteit – Nu is het perfecte moment om de focus te verleggen naar het cultiveren van loyaliteit en langdurige relaties. Medewerkers zullen blijven zoeken naar aanbiedingen van concurrenten. Hiermee is het van groot belang om u te concentreren op uw huidige medewerkers en manieren te vinden om hen het gevoel te geven dat ze speciaal zijn en dat er voor hen wordt gezorgd.

Veranderingen in wet- en regelgeving en preventief handelen

Bedrijven moeten beginnen na te denken over en zich voorbereiden op de toekomst en hoe zowel de regelgeving als de concurrentieomgeving mogelijk zullen veranderen. De aanpak en de strategieën zullen sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf en van bedrijfstak tot bedrijfstak, maar het doel moet zijn ervoor te zorgen dat uw bedrijf beter voorbereid is op mogelijke obstakels dan voorheen.

De regering heeft een plan voor heropening van de samenleving in 5 stappen gepresenteerd. Op 25 september is de afstandsregel van 1,5 meter opgeheven. Corona toegangspasjes zijn inmiddels verplicht voor horeca, evenementen en sportwedstrijden voor iedereen van 13 jaar en ouder.

De Nederlandse regering doet haar best om de gevolgen van het coronavirus onder controle te krijgen. Zij neemt ook maatregelen om bedrijven te helpen die door de crisis zijn getroffen. U zult waarschijnlijk vragen hebben over deze maatregelen. Blijf niet zitten met deze vragen en stel ze.

Preventief handelen.

Neem deze tijd als een gelegenheid om preventief te handelen, het vermogen tot aanpassing onder druk te vergroten en creatief te zijn. De pandemie heeft weliswaar niet het einde van de fysieke winkels ingeluid, maar de manier waarop winkels werken zal wel veranderen. Lokale bedrijven die historisch afhankelijk zijn van voetgangers voor hun belangrijkste bron van inkomsten, zullen andere inkomstenstromen moeten ontwikkelen om klaar te zijn voor toekomstige scenario’s. De digitale en fysieke kanalen zullen nog nauwer met elkaar worden verbonden naarmate de adoptiegraad voor een omnichannelaanwezigheid hoger wordt.