De commerciële gevolgen van het ontbreken van een HR afdeling moeten in overweging genomen worden bij het creëren van functies in je bedrijf. De meeste bedrijven hebben ofwel een eenzame werknemer die alleen verantwoordelijk is voor HR, ofwel een klein team dat de persoonlijke kant van de zaak beheert. Anderen gebruiken een uitbesteed HR model, waarbij een opgeleide deskundige beschikbaar is om met de werknemers te spreken als er zich problemen voordoen. Bedrijven kunnen ook een werknemer aanstellen om HR taken naast zijn hoofdwerkzaamheden te doen.

Het imago van personeelszaken

De gevolgen van het hebben van een kleine HR staf of geen HR vertegenwoordiging worden vaak bepaald door de grootte van de organisatie. De kans dat HR alleen betrokken is bij transactionele taken zoals het beheer van uitkeringen en loonadministratie neemt toe met de grootte van de onderneming. Hoe meer HR betrokken is bij strategische besluitvorming en het welzijn van de werknemers, hoe groter de firma.

Wat de werknemers te verliezen hebben

De mogelijke repercussies van het ontbreken van HR houden verband met de belangrijke taken die HR specialisten volbrengen. Deze problemen kunnen zowel de activiteiten van de onderneming als de productiviteit en het welzijn van de werknemers schaden. HR kan in allerlei situaties een kritieke rol spelen om succes te verzekeren.

Sommige bedrijven denken dat het OK is om personeelszaken te negeren

Er zijn managers, vooral in kleine en middelgrote bedrijven, die denken dat ze personeelsproblemen wel alleen aankunnen. Het maken van ingenieursontwerpen of het overzien van een fabricageproces zijn immers technisch ingewikkelder dan personeelszaken. Het is niet zo dat het hebben van een HR afdeling nodig is om het bedrijf drijvende te houden, toch? Is een HR afdeling dan wel nodig voor je piepkleine bedrijfje?

Steeds meer bedrijven experimenteren met deze manier van denken. Vooral in organisaties met platte managementstructuren die een grotere verantwoordelijkheid van de werknemers willen bevorderen, worden HR afdelingen opgeheven. En het lijkt eenvoudiger dan ooit om HR taken uit te besteden en de managementverantwoordelijkheid voor de resterende verantwoordelijkheden van een HR afdeling te delegeren, met de opkomst van gebruikersvriendelijke loonlijst- en uitkeringssoftware.

Dit kan gevaarlijk zijn voor de bedrijfsvoering

Zonder effectieve HR kunnen er dingen zo misgaan dat ze je bedrijf aanzienlijk ontwrichten. Het feit dat de afdeling personeelszaken de aanwervingsbehoeften van de onderneming behandelt is een factor in het belang ervan. De afdeling personeelszaken is vaak belast met de aanwerving van nieuwe werknemers, wat inhoudt dat ze sollicitatiegesprekken voert en aanwervingsbeslissingen neemt.

Dit omvat het uitzoeken wanneer in elke afdeling aanwerving nodig is en of de aanwerving voordelig zal zijn voor het bedrijf. De personeelsafdeling moet gesprekken voeren met potentiële aanwervingen, naast gewoon hun cv’s bekijken om te bepalen of ze wel of niet bij de bedrijfscultuur zullen passen.

Personeelsadministratie

Het belang van de personeelsafdeling is ook te danken aan het feit dat ze verantwoordelijk is voor het behoud van het moreel op de werkplek, de betrokkenheid, en alle andere aspecten van de tevredenheid van de werknemers. Je kunt er meer te weten komen over gemakkelijk uit te voeren strategieën voor de betrokkenheid van werknemers, die je bedrijf kunnen helpen zijn personeel te engageren.

Premies en extraatjes voor werknemers worden, zoals eerder opgemerkt, door de afdeling personeelszaken afgehandeld. Het aanbieden en verwerken van aanvraag- en declaratieformulieren zijn voorbeelden van werknemersvoordelen.

Het is belangrijk de werknemers op de hoogte te houden

Onder andere van nieuwe initiatieven en informatie die hun ter beschikking worden gesteld. De afdeling human resources is ook beschikbaar om te helpen bij eventuele vragen van personeelsleden over haar stimuleringsmaatregelen of voordelen.

De afdeling personeelszaken van het bedrijf is belast met het ontwikkelen, uitvoeren en controleren van het beleid dat de interacties tussen de werknemers en de managementgroep regelt. Omdat mensen de meest waardevolle hulpbron van een bedrijf zijn en personeelszaken hen ondersteunt, heeft hun functie invloed op elk facet van de organisatie.