Elke organisatie heeft doelen nodig om te kunnen functioneren. Het hebben van doelen is van cruciaal belang voor zowel persoonlijke als professionele belangen. Doelstellingenbeheer voor werknemers is cruciaal omdat het bedrijfssucces garandeert. Werknemers hebben dankzij doelen een gevoel van richting en wat ze in hun organisatie moeten bereiken. Omdat doelen verbonden zijn met wat van de werknemers verwacht wordt, heeft het ook een doelgerichtheid.

Bedrijfsdoelen zijn veel beter georganiseerd in die zin dat ze volgens vooraf bepaalde criteria worden vastgesteld. In een bedrijf zijn doelen in wezen actieplannen die voor de werknemers gemaakt worden om hen een leidraad te geven bij het bereiken van die doelen. Een van de cruciale elementen van zowel de persoonlijke groei van een werknemer als van de groei van de onderneming als geheel is doelenbeheer. Sommige bedrijven gebruiken een specifieke reeks richtlijnen bij het bepalen van personeelsdoelen.

Stem je doelstellingen af op die van de onderneming

Zorg ervoor dat de doelen die je voor je personeel stelt in overeenstemming zijn met de doelen en doelstellingen van de onderneming voordat je ze toewijst. De groei van je bedrijf moet weerspiegeld worden in de doelstellingen die je voor je personeel vaststelt. De doelen van het personeel moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie, want werknemers moeten begrijpen hoe hun inspanningen de organisatie vooruit helpen.

Als mensen dat begrijpen, zullen ze geïnspireerd zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Zowel de staat van dienst van de werknemer als die van de onderneming weerspiegelen dit als een moment van succes. Werknemers zullen zich geïnspireerd voelen om te streven naar de verbetering van de organisatie en enthousiast en betrokken raken bij hun werk als leiders de missie en visie van hun organisatie consequent tot uitdrukking brengen via hun doelstellingen.

Moedig je personeel aan om hun eigen doelstellingen vast te stellen

Het is logisch dat je als manager de behoefte voelt om je eigen doelstellingen voor de teamleden te kiezen. Maar advies over het stellen van doelen inwinnen bij je personeel levert je meer op. Als ze in staat zijn doelen expliciet relevant te maken voor hun werk, kun je ze daar soms beter toe aanmoedigen. Laat ze hun eigen doelen aandragen in plaats van ze met die van jou te hameren.

Dit kan je helpen je fundamentele vaardigheden te ontwikkelen

Houd rekening met je essentiële beroepsbekwaamheden en met de harde en zachte vaardigheden die je nodig hebt om in je functie te slagen. Deze talenten kun je verbeteren en vergroten door lessen, mentoren, of stages. Om je inzetbaarheid te verbeteren kun je ook je vrije tijd gebruiken om nieuwe fundamentele vaardigheden te zoeken. Een advocaat kan bijvoorbeeld juridische publicaties bestuderen om de grondgedachte achter de werking van bepaalde wetten beter te begrijpen.

Vooruitgang binnen je firma is een cruciaal doel

Overgaan naar een positie waarvan je denkt dat die meer geschikt is voor je capaciteiten kan betekenen dat je vooruitkomt in je organisatie, maar het gaat niet altijd om een leidinggevende positie. Je kunt ervoor kiezen over te stappen naar een positie die meer creatieve flexibiliteit biedt of een parallelle rol op een ander gebied binnen de onderneming. Je kunt nadenken over je doelen om vooruit te komen, je redenen om dat te willen, en de bekwaamheden of acties die nodig zijn om daar te komen.

Hoe een baan als leider te krijgen

Een leidinggevende rol krijgen zal je helpen je vermogen om met anderen samen te werken, samen te werken, en leiding te geven te verbeteren, terwijl je ook je geloofwaardigheid in het vakgebied vestigt. Denk na over het soort leiderschapsrol dat je wilt en hoe je daar zou kunnen komen. Uitzoeken of je werkgever dergelijke mogelijkheden biedt is van cruciaal belang. Zo niet, dan moet je misschien overwegen van loopbaan te veranderen.

Stel meetbare doelen voor werknemers met vergelijkbare verantwoordelijkheden

Het is de plicht van de werkgever om een positieve werkomgeving te bevorderen die de vooruitzichten van de werknemers op promotie bevordert. Wanneer doelen gesteld worden in de context van een wedstrijd of rivaliteit tussen werknemers, kan dat averechts werken. Bovendien kan het een productieve werkcultuur snel uithollen. Vermijd het aanwakkeren van rivaliteit binnen een team, want dat kan het moreel verlagen.

Beloon medewerkers voor het bereiken van hun doelstellingen

Het erkennen van werknemers die de verwachtingen halen of overtreffen is essentieel. Een onderscheiding, bonus, certificaat, of openbare erkenning op een personeelsbijeenkomst erkent niet alleen de prestaties van de werknemer, maar laat de werkgever ook zien dat hij dit niveau van toewijding en hard werken waardeert. De rest van het personeel kan daardoor nog meer gemotiveerd zijn om hard aan hun eigen doelstellingen te werken. Werknemers daarentegen kunnen zich gerechtvaardigd voelen door het gevoel dat het geen zin heeft zo hard te werken en kunnen hun productiviteit beperken of zelfs elders een nieuwe baan gaan zoeken wanneer zo’n harde inspanning niet gewaardeerd wordt.