Gedecentraliseerde financiering (DeFi) is in opkomst als instrument voor kleinere ondernemingen in ontwikkelingsmarkten. Met voornamelijk betrekking op geldovermakingen en kleine leningen.

Gedecentraliseerde financiering kende afgelopen zomer een opleving. Cryptocurrencies zoals bitcoin en ether worden nu op grotere schaal aanvaard voor betalingen en USD Coin (USDC) heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van een actief dat zijn waarde zal behouden zonder toekomstige waardevermindering.

Tegelijkertijd zijn de blockchaintechnologie die aan de basis ligt van cryptocurrency en de ondersteunende financiële infrastructuur op weg om een systeem van financiële rails aan te bieden dat parallel loopt aan – en verbonden is met – de traditionele financiële infrastructuur.

De grotere sector van transactiebankieren ziet DeFi nu als een potentieel belangrijke ontwikkeling.

Transaction banking richt zich op de operationele behoeften en de dagelijkse transacties van ondernemingen en financiële instellingen. Gewoonlijk hebben alleen ondernemingen die topklanten van banken zijn, gemakkelijk toegang tot deze diensten, die zich richten op het beheer van de liquiditeit van een onderneming, kasstromen, handels- en toeleveringsketenfinanciering en andere instrumenten die nodig zijn om binnenlandse en internationale bedrijfstransacties te faciliteren. In 2020 bedroegen de inkomsten uit transaction banking in de hele sector 1 biljoen dollar.

Vrijwel alle grote internationale commerciële banken hebben op zijn minst pilots gedaan met het gebruik van blockchain voor transactiebankdiensten – die traag en omslachtig blijven – maar bij geen van deze pilots is DeFi betrokken. In plaats daarvan richten ze zich op het efficiënter maken van bankprocessen en het vervangen van traditionele financiële instrumenten door gestandaardiseerde digitale activa. Dat betekent dat de goedkeuring en uitvoering van transacties uiteindelijk nog steeds door het kader van traditioneel bankieren of meer gevestigde fintechs gaan. Het kredietrisico van een bedrijf wordt bijvoorbeeld beoordeeld op basis van jaarrekeningen en geldt alleen voor dat specifieke bedrijf, zonder de mogelijkheid om het risico te spreiden over het hele systeem. De infrastructuur rond cliëntondersteuning is ook vrij uitgebreid, wat betekent dat cliënten niet zonder hoge drempelkosten kunnen worden bediend. Deze praktijken belemmeren de kapitaalmogelijkheden voor grotere ondernemingen en houden het mkb buiten de deur.

In deel 2 worden DeFi platforms als een alternatief systeem voor het gebruik maken van blockchain voor transactiebankdiensten besproken.