Volgens een recente Gallup-enquête denken vier op de tien werknemers in Amerika dat hun bedrijf onderbezet is, terwijl relatief weinig werknemers denken dat overbezetting een probleem is waarmee hun bedrijf wordt geconfronteerd.

Gevolgen van onderbezetting

Onvoldoende personeel is een van de belangrijkste oorzaken van werk gerelateerde stress, die op zijn beurt weer een belangrijke factor is bij het verloop. Werknemers in onderbezette organisaties kunnen het gevoel hebben geen controle te hebben over hun snel toenemende werklast. Deze hectische omgeving kan leiden tot slechte werkprestaties en kan schadelijk zijn voor de organisatie als geheel.

Simpel gezegd, overwerkte werknemers zullen de neiging hebben om te lijden aan hoge niveaus van stress. Uit een recent onderzoek is gebleken dat meer dan 50 procent van de werknemers niet betrokken is bij het werk als gevolg van stress, wat leidt tot een verlies van productiviteit. Wanneer uw werknemers het gevoel hebben dat ze een oneindige lijst met taken of deadlines hebben die hen voortdurend boven het hoofd hangen, zal het stressniveau uiteraard stijgen. Daarentegen zijn werkomgevingen waar werknemers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een team dat taken gelijkelijk verdeelt, over het algemeen veel productiever en gelukkiger.

Ten slotte kunnen chronisch onderbezette bedrijven ook leiden tot meer arbeidsongevallen.  Als individuele werknemers in een onderbezet bedrijf extra uren maken, zullen oververmoeidheid, hoge stressniveaus en fysieke uitputting waarschijnlijk de kop opsteken. Vermoeide en afgeleide werknemers zijn niet alleen minder productief, maar ook vatbaarder voor verwondingen op de werkplek die uw arbeidsongevallenkosten kunnen opdrijven.

Oorzaken van onderbezetting

Er zijn veel verschillende redenen waarom bedrijven te kampen hebben met ernstige onderbezetting. In sommige gevallen proberen managers of bedrijfseigenaren hun winstmarges te vergroten door te besparen op hun arbeidskosten. Maar in andere gevallen kan onderbezetting simpelweg ontstaan doordat eigenaren van kleine bedrijven of HR-managers niet goed weten hoe ze taken het beste kunnen delegeren.