Elk bedrijf dat zijn richting wil bepalen, doelen wil stellen en een strategie wil ontwikkelen om die doelen te bereiken, moet zich bezighouden met bedrijfsplanning. Een goed geschreven ondernemingsplan kan een bedrijf helpen bij het aantrekken van kapitaal en personeel, en dient als maatstaf voor het volgen van de ontwikkeling en het corrigeren van de koers.

Hoewel er veel verschillende onderdelen in een ondernemingsplan kunnen worden opgenomen, zijn de volgende enkele van de meest cruciale factoren om rekening mee te houden bij het maken van plannen voor de komende drie jaar.

Een bedrijfsplanning voor een aantal jaar

Marktanalyse: Deze moet een samenvatting bevatten van de sector waarin het bedrijf werkt, evenals een onderzoek naar de rivalen en het beoogde publiek.

De marketing- en verkoopstrategie van het bedrijf moet uitleggen hoe het van plan is de doelmarkt te bereiken en ermee om te gaan, en hoe het van plan is inkomsten te verwerven.

Product- of dienstenaanbod: Dit moet de goederen of diensten schetsen die het bedrijf zal leveren, samen met eventuele speciale kenmerken of voordelen.

Financiële prognoses: Deze moeten voorziene winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten bevatten voor de volgende drie jaar, evenals eventuele onderliggende aannames of potentiële bedreigingen voor het bedrijf.

De taken van het managementteam en de algemene structuur van de organisatie moeten worden beschreven in dit deel over management en organisatiestructuur.

Implementatieplan: Dit moet de precieze stappen bevatten die het bedrijf zal nemen om zijn doelstellingen te bereiken, samen met de benodigde middelen, data en obstakels.

In het algemeen moet een ondernemingsplan een nauwkeurig driejarig stappenplan voor het bedrijf bevatten, en het moet periodiek worden geëvalueerd en herzien naarmate het bedrijf groeit.