In de komende jaren zal de industriële sector met allerlei moeilijkheden worden geconfronteerd. Enkele van de grootste moeilijkheden zijn de volgende:

Nieuwe technologieën zoals automatisering, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen, die veranderen hoe dingen worden ontwikkeld, vervaardigd en verspreid, veroorzaken opschudding in de productiesector.

Globalisering

Met toeleveringsketens die verschillende landen omspannen, wordt de industriële sector steeds internationaler. Dit kan het moeilijk maken om risico’s te beheren, activiteiten te coördineren en verschillende wetten en normen na te leven.

Duurzaamheid: Fabrikanten staan onder toenemende druk om hun milieueffecten te verminderen en duurzamer te werken. Dit omvat het verminderen van afval en emissies, het behoud van hulpbronnen en het gebruik van milieuvriendelijkere voorraden en industriële technieken.

Talent tekorten

Het kan voor productieorganisaties moeilijk zijn om onvervulde banen in te vullen met gekwalificeerde kandidaten, wat gevolgen kan hebben voor groei en productiviteit.

Handelsbeleid: De verwerkende sector kan aanzienlijke gevolgen ondervinden van veranderingen in het handelsbeleid, waaronder tarieven en handelsovereenkomsten.

In het algemeen heeft de verwerkende sector te maken met allerlei problemen die innovatie, wendbaarheid en flexibiliteit noodzakelijk maken om concurrerend te blijven.