Door nieuwe inzichten en vaardigheden in te brengen om problemen en obstakels te helpen identificeren en aanpakken, kan een interim-directeur of bedrijfsadviseur nuttig zijn in een bedrijf dat niet groeit.

Een interim manager of interim directeur kan het bedrijf ten goede komen door:

  1. Een gedetailleerde evaluatie van de bedrijfsvoering, de financiën en de strategie van het bedrijf kan door een interim-directeur worden gedaan om te bepalen wat er verbeterd moet worden.
  2. De interim-directeur kan op basis van zijn evaluatie een strategie opstellen en helpen bij de uitvoering van de moeilijkheden waarmee het bedrijf kampt.
  3. Leiderschap en richting geven: De interim-directeur kan optreden als mentor van het managementteam van het bedrijf, en hen richting en hulp geven terwijl ze proberen het bedrijf om te buigen.

Een bedrijfsadviseur kan de organisatie ten goede komen door:

Het geven van onbevooroordeelde begeleiding: Een bedrijfsadviseur kan het bedrijf aanbevelingen en onbevooroordeelde hulp geven om het bedrijf te helpen zijn activiteiten en financiële prestaties te verbeteren.

  1. Het aanbieden van gespecialiseerde kennis: Afhankelijk van het vakgebied van de adviseur, zoals marketing, financiën of organisatieontwikkeling, kan hij het bedrijf helpen met bepaalde moeilijkheden of mogelijkheden
  2. Door een visie te geven op problemen en moeilijkheden en te helpen bij het vinden van mogelijke oplossingen, kan een bedrijfsadviseur fungeren als klankbord voor het managementteam van een bedrijf.
  3. In het algemeen kan een interim-directeur of bedrijfsadviseur een worstelende onderneming helpen haar moeilijkheden te identificeren en op te lossen om de zaken te keren door belangrijke ervaring en vaardigheden in te brengen in de situatie.