Coachen van een werknemer op verbetering van de prestaties.

Het coachen van werknemers is de sleutel tot het opbouwen en behouden van een zelfgemotiveerd personeel. Aanvankelijk zal het extra tijd vergen. Maar de resultaten zijn de investering waard.

Een werknemer coachen op verbetering van zijn prestaties (soms counseling genoemd) is nodig wanneer u herhaaldelijk negatieve feedback geeft over dezelfde punten. Prestatieverbetering is een gevoelig onderwerp, dus onderneem een informele, op preventie gerichte actie door constructieve feedback te geven.

Voordat u met een nieuw project naar uw werknemers gaat, moet u in uw eigen hoofd duidelijk hebben over wat u wilt dat zij bereiken.

Managen brengt vele uitdagingen met zich mee die de meest doorgewinterde manager op de proef kunnen stellen

Een van de moeilijkste en frustrerendste uitdagingen voor elke manager is echter het werken met moeilijke werknemers.

Werken met moeilijke werknemers is een emotioneel touwtrekken, dat zowel voor de manager als voor de werknemer stress oplevert.

De waarheid is dat veel “probleem-werknemers” uw “voorbeeld-werknemers” kunnen worden, als u goede coachingprocedures volgt.

Dit geldt vooral als uw werknemer de vaardigheden OF het potentieel heeft om het werk te doen EN als hij of zij uiteindelijk wil slagen. Door deze werknemer te tonen dat uw eerste insteek is om op een productieve manier met hem te werken (in plaats van hem te straffen), zult u veel meer kans hebben om zijn medewerking te krijgen om zijn prestaties te verbeteren.

De eerste stap in elke poging om de prestaties van een werknemer te verbeteren is counseling of coaching.

Counseling of coaching maakt deel uit van de dagelijkse interactie

Regelmatige coaching brengt prestatieproblemen onder de aandacht van een werknemer wanneer die klein zijn. Uw coachende feedback helpt de werknemer om deze problemen te corrigeren voordat ze belangrijke afleidingen van haar prestaties worden.

De stappen die u kunt volgen in uw poging tot coaching ter verbetering met uw werknemer leest u in het volgende artikel.