Antwoord op de 5 meest gestelde vragen over “een bedrijf kopen”.

Een klein bedrijf beginnen kan een lonende kans zijn. Zo kunt u uw dromen najagen en een succesvol bedrijf van de grond af opbouwen. Er zijn voor- en nadelen aan zowel het kopen van een bedrijf als er een van nul af aan beginnen, maar voor veel mensen komt het positieve van het kopen van een bedrijf. Wanneer u een bedrijf koopt, neemt u een bedrijf over dat al cash flow en winst heeft gegenereerd. U hebt een vaste klantenkring en reputatie, en werknemers die met alle aspecten van de zaak vertrouwd zijn. Als u een bedrijf wilt kopen, is het niet zo eenvoudig als de aankoop doen en dan achterover leunen en het geld innen. Dit artikel zal u helpen om wat meer te begrijpen van het kopen van een bedrijf en de 5 meest gestelde vragen daarbij.

Wat zijn de voor- en nadelen van het kopen van een bedrijf?

De Voordelen:

 • Het moeilijke werk voor het opstarten is al gedaan. Bedrijfsplannen en procedures zouden al klaar moeten zijn.
 • Er bestaat reeds een markt voor uw produkt of dienst, dit omvat klanten, contacten, uitrusting, of leveranciers.
 • Een gevestigd bedrijf kopen betekent onmiddellijke cash flow.
 • Het bestaande personeel zal ervaring hebben die het kan delen.

De Nadelen:

 • Het bedrijf heeft misschien enkele grote verbeteringen nodig.
 • Het bedrijf kan slecht beheerd worden.
 • Sommige bedrijven kunnen veel investeringen vergen om ze winstgevend te maken.
 • Dat kan ook gepaard gaan met lopende uitgaven die u misschien moet dekken.

Waar moet u op letten als u een bedrijf koopt.

Hoewel het kopen van een bestaand bedrijf gewoonlijk meer aanloopkosten met zich meebrengt, houdt het ook minder risico in dan van nul beginnen, maar u moet altijd weten op welke belangrijke elementen u moet letten voordat u een bedrijf koopt. Als u daar geen rekening mee houdt, kan het zijn dat u uiteindelijk evenveel betaalt als wanneer u een bedrijf van nul af aan zou beginnen. Wanneer u een bedrijf koopt, moet u rekening houden met het volgende:

Omzetbelasting en loonbelasting.
In veel landen kan, zelfs als u de activa van een bedrijf koopt, de staatsbelastingdienst achter u aankomen als zij ontdekt dat de verkoper verkoop-, loon-, en andere bedrijfsbelastingen verschuldigd was. Als de verkoper werknemers heeft, zorg er dan voor dat hij op de hoogte is van zijn betalingen voor de arbeidsbelasting. De volgende stap zal dan zijn de belastingdienst van de staat te vragen een “goedkeuringsbrief” af te geven waarin staat dat de verkoper op de sluitingsdatum bij is met zijn verkoop- en gebruiksbelastingen. Dit kan even duren, maar het zal u voor veel risico’s behoeden.

Zijn er vooruitbetaalde kosten?
Vooruitbetaalde kosten, zoals de waarborgsom van de verkoper, zijn meestal niet in de overeengekomen koopprijs begrepen. Vraag de verkoper nu om een lijst van “closing adjustments” bedragen die de verkoper vooruitbetaald heeft en die “pro-rata” berekend moeten worden – zodat u ze kunt begroten en niet voor verrassingen komt te staan bij het sluiten van de koop.

Vraag een schadeloosstelling van de verkoper.
Zelfs als u en uw adviseurs al het onderzoek naar de bedrijfsgegevens hebben gedaan, worden er soms dingen over het hoofd gezien en wordt u aangeklaagd wegens iets wat de verkoper verzuimd heeft te doen voordat u de zaak overnam. Vraag de verkoper om een schadeloosstelling, waarin hij belooft zich tegen de rechtszaak te verdedigen en alle vonnissen en kosten te betalen als dat zou gebeuren. Evenzo moet u bereid zijn de verkoper een schadeloosstelling te geven als hij aangeklaagd wordt wegens iets wat u niet gedaan hebt na het sluiten van de overeenkomst.

Onderhandelen over een term sheet/intentieverklaring.
Een intentieverklaring (of LOI) is een korte overeenkomst van twee tot drie bladzijden tussen de koper en de verkoper van een bedrijf, waarin alle belangrijke voorwaarden van de verkoop staan. Zij omvat de koopprijs, hoe en wanneer de koopprijs zal worden betaald, de activa die aan de koper zullen worden verkocht, enz.
Een goed opgestelde LOI helpt de advocaten om de verkoopdocumenten al bij het eerste ontwerp goed te krijgen, aangezien de meeste belangrijke voorwaarden al in de LOI behandeld zullen zijn. Zonder een LOI zult u uiteindelijk tegelijk moeten onderhandelen over de zakendeal en over het “juridische jargon” van de definitieve documenten, waardoor meerdere ontwerpen van de verkoopdocumenten nodig zullen zijn en er tonnen aan juridische kosten verloren zullen gaan.

Waar vindt u een bedrijf om te kopen?

In de meeste gevallen zult u waarschijnlijk moeten zoeken. De beste manier om kleine bedrijven te koop te vinden is door:

 • Lokale bedrijven te bellen.
 • Een bedrijfsmakelaar te gebruiken.
 • Op een marktplaats-site te kijken.
 • Op zoek te gaan naar een advertentie of er zelf een te plaatsen.
 • In contact te blijven met uw netwerk.

Wat zijn de stappen om een bedrijf te kopen?

U bent voorbij de eerste stappen gekomen, maar er staat u nog heel wat te wachten voordat u dat bedrijf het uwe kunt noemen, zoals:

1. Het verzamelen van alle benodigde informatie.

Als u nu overweegt om verder te gaan met de aankoop van dit bedrijf, moet u gaan samenwerken met bankiers, accountants en advocaten om al die informatie te krijgen die u nodig zult hebben, zoals documenten die u zult moeten verzamelen. Deze documenten kunnen zijn:

 • Intentieverklaring
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst
 • Contracten en huurovereenkomsten
 • Financiële overzichten van het bedrijf
 • Status van inventaris, uitrusting, machines, en gebouw
 • Verkoopovereenkomsten

2. Beoordeel de prijs van het bedrijf.

Er zijn een paar manieren om de waarde van een bestaand bedrijf te schatten, zoals cash flow, materiële activa, of immateriële activa. Welke methode u ook kiest, zorg ervoor dat u zowel naar de huidige financiële gezondheid kijkt als naar het groeipotentieel waarvoor u betaalt. Dit kunt u doen door de balans, de cash flow projectie, de belastingaangiften en de inkomstenverklaringen van het bedrijf te bekijken om te zien waarvoor u betaalt.
U moet ook nagaan hoe u aan het geld of een lening zult komen om het bedrijf te kopen. De beste manier om kapitaal te creëren kan een partnerschap met anderen zijn, de verkoop van aandelen, leasing, bedrijfsovername leningen, enz.

3. Sluit de deal.
Stel een heleboel juridische documenten, nota’s, en overeenkomsten samen, zoals de verkoopakte, aangepaste koopprijs, octrooien, handelsmerken, niet-concurrentieovereenkomst, en nog veel meer.

Hoe evalueert u een bedrijf dat te koop staat?

Zodra u met intentie hebt besloten een bedrijf te kopen, moet u toegang hebben tot de vertrouwelijke dossiers, gegevens, en informatie die zullen helpen om te bepalen of u al dan niet met de transactie doorgaat. Hier volgen de onderdelen die in een due diligence-proces geëvalueerd moeten worden:

Activa.

Begrijp de apparatuur, voorraden, en producten die het bedrijf heeft en in eigendom heeft. Voor welke artikelen zijn nog bedragen verschuldigd of is een lease-, lenings- of huurcontract gesloten?

Financiën.

Bekijk de gecertificeerde jaarrekeningen, kasstroomoverzichten, balansen, en belastingaangiften van verscheidene jaren vóór de verkoop. Zorg ervoor dat u het inkomen van de eigenaar vergelijkt met de winst van het bedrijf, en dat u nagaat of de rentabiliteitsgegevens overeenkomen met het gemiddelde in de sector.

Juridisch.

Bekijk alle documenten die betrekking hebben op de oprichting van het bedrijf en andere oprichtingsdocumenten, met inbegrip van partnerschapsovereenkomsten en andere bindende contracten. De juridische evaluatie omvat ook alle garanties, waarborgen en productaansprakelijkheidsdocumenten, niet alleen die welke het bedrijf dekken, maar ook de waarborgen die aan de klanten worden gegeven.

Werknemers.

U wilt organigrammen, functiebeschrijvingen, en personeelsdossiers zien van alle werknemers op hoog niveau. Eventuele arbeidscontracten moeten bekeken worden, evenals de informatie over professionele adviseurs (boekhoudkundig, juridisch, financieel, verzekering).

Producten en diensten.

Als het bedrijf producten verkoopt, wilt u er zeker van zijn dat u die nog kunt verkopen, wat betekent dat u catalogi nodig hebt van de producten en diensten die beschikbaar zijn, de prijzen die betaald worden, en hoe die goederen geleverd worden.

Klanten.

U wilt alle details over de belangrijkste klanten van het bedrijf, met inbegrip van welk percentage van de inkomsten zij voor hun rekening nemen, hoe kritisch zij zijn voor de winstgevendheid, en wat zij in het verleden gekocht hebben. Zijn de relaties met de bestaande eigenaar of zijn zij trouw aan het bedrijf/merk?