De meeste economen zullen het erover eens zijn dat de toekomst van het geld digitaler zal zijn dan vandaag. Maar hoewel iedereen het over “digitalisering” heeft, blijft de concrete betekenis van deze term zeer vaak onduidelijk. Er zijn vier belangrijke gebieden waarop digitalisering de traditionele vormen van geld en krediet zou kunnen wijzigen en als gevolg daarvan de theorie en praktijk van het beleid:

  • De vervanging van contant geld door elektronisch geld
  • De vervanging van traditionele bankdeposito’s en bankbiljetten door cryptocurrencies
  • De vervanging van bankdeposito’s door deposito’s van centrale banken voor iedereen
  • De vervanging van bankkredieten door peer-to-peer kredietverstrekking op basis van digitale platforms.

Vervanging van contant geld door elektronisch geld
Op het gebied van contant geld kan digitalisering op zich niet leiden tot een kwalitatieve verandering voor het monetaire beleid. Maar een verdwijnend gebruik van contant geld bij dagelijkse betalingen zou een politieke beslissing om het contante geld helemaal af te schaffen in de hand kunnen werken. Voorlopig is een volledig cash loze eurozone echter zeer onwaarschijnlijk.

Vervanging van de traditionele monetaire basis en geldvoorraad door cryptocurrencies
In het algemeen hebben cryptocurrencies niet het potentieel om de gevestigde nationale munteenheden te vervangen, noch om een relevante impact te hebben op de monetaire beleidsvorming. Voor zover ze worden gebruikt om wetten tegen het witwassen van geld te omzeilen, zijn adequate wettelijke beperkingen vereist.

Vervanging van contant geld en bankdeposito’s door centrale-bankdeposito’s voor iedereen
Digitale centrale bankgeld voor iedereen zou ook verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het betalingssysteem dat momenteel op bankrekeningen is gebaseerd. De rol van de banken zou kunnen worden teruggedrongen ten gunste van niet-banken die betalingsdiensten aanbieden op basis van centrale bankrekeningen. Dit zou een potentieel kunnen bieden voor innovatie en concurrentie op het gebied van betalingsdiensten. Daarom kan het belangrijk zijn voor centrale banken om af te zien van het aanbieden van betalingsdiensten.

Peer-to-peer kredietverlening ter vervanging van traditionele bankkredietverlening
Maar zolang bankdeposito’s de belangrijkste input blijven voor deze vorm van financiering, zal de centrale bank peer-to-peer kredietverlening kunnen beïnvloeden met haar rentebeleid. Het besluit van een belegger om geld dat op een bankrekening staat, te gebruiken voor peer-to-peer kredietverlening, zal afhangen van de rente die zij voor een dergelijk deposito ontvangt. Met haar controle over de geldmarktrente kan de centrale bank indirect de rente voor dergelijke deposito’s sturen.