Het besef groeit dat bedrijven een meer holistische kijk op hun activiteiten moeten hebben om echt succesvol te zijn. Dit betekent dat aandacht moet worden besteed aan alle aspecten van het bedrijf, en niet slechts aan één of twee kerngebieden.

Gedragsverandering is ook nodig op alle niveaus van de organisatie. Mensen moeten bereid zijn samen te werken voor het algemeen belang, en dit betekent dat oude gewoonten moeten worden doorbroken en dat informatie en middelen moeten worden gedeeld.

Directeuren, managers en CEO’s moeten het goede voorbeeld geven

En een omgeving creëren waarin iedereen naar dezelfde doelen toewerkt. Alleen dan zullen bedrijven op lange termijn kunnen groeien. Maar hoe kun je dit voor elkaar krijgen? Want verandering kan lastig zijn. Iedereen die weet dat wanneer je echt wil veranderen, op werk en thuis, dat het niet makkelijk is. Gedragsverandering is ingewikkeld en complex, omdat het vereist dat een persoon een huidige gewoonte verstoort en tegelijkertijd een nieuwe, mogelijk onbekende, reeks handelingen stimuleert. Dit proces kost tijd, meestal langer dan we willen. Iets eenvoudigs als elke dag een extra kopje water drinken kan gemiddeld twee maanden duren voordat het een consistent gewoontegedrag is geworden.

Tegenslagen maken deel uit van het proces van gedragsverandering

Als we begrijpen hoe tegenslagen deel uitmaken van het proces van gedragsverandering, is de kans groter dat we belangrijke doelen bereiken, en ook bij anderen een betekenisvolle verandering teweegbrengen. Daarom is leren bij gedragsverandering zo belangrijk. Want door te leren en te oefenen is gedragsverandering mogelijk, bijvoorbeeld aan de hand van het boek ‘De ladder’ van Ben Tiggelaar. Dankzij het boek van Ben Tiggelaar is het mogelijk om met een slim en eenvoudig model doelen te stellen die wel werken. Kun je lezen over welke support wel helpt bij verandering en kun je gedrag veranderen die wel tot succes leidt. Dankzij dit boek krijg je de allerbeste en actuele inzichten uit de veranderpsychologie.