Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven wordt het steeds moeilijker om nieuw personeel te vinden. Het aantal vacatures is enorm en het werk ligt daarmee voor het oprapen. Een actief immigratiebeleid vanuit de overheid zou de oplossing kunnen vormen. Door mensen met de juiste competenties naar Nederland te halen, zou de arbeidsmarkt weer meer in balans raken. Dit is goed voor bedrijven die nu bijna niet in staat zijn om aan personeel te komen.

Een immigratiebeleid met zorg voor huisvesting en scholing

Zou de overheid voor een actief immigratiebeleid kiezen en zorg dragen voor huisvesting en scholing van de immigranten, dan werpt dit uiteindelijk ook zijn vruchten af. Het is beter voor de arbeidsmarkt en uiteindelijk levert dit de overheid ook weer geld op. Wanneer immigranten hier blijven werken en wonen, zullen zij ook belasting betalen. Vandaar dat het helemaal geen gek idee is als de overheid een actief immigratiebeleid zou hanteren. Alhoewel het om investeringen vanuit de overheid vraagt, levert het onze economie uiteindelijk meer op. Belangrijk is dan wel dat er daadwerkelijk voldoende aandacht is voor de toekomst van de immigranten.

De oorzaak van krapte op de arbeidsmarkt

Hierboven heb je kunnen lezen voor een potentiële oplossing van krapte op de arbeidsmarkt, maar hoe is deze krapte nu precies ontstaan? Dat heeft onder meer te maken met de vergrijzing. Steeds meer mensen gaan met pensioen, terwijl die lege plekken in de arbeidsmarkt moeilijk ingevuld kunnen worden. Bovendien is de economie de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor ook de vraag naar producten en diensten toeneemt. Daardoor stijgt weer de vraag naar werknemers. Alhoewel de economie weer kan veranderen, is de vergrijzing een probleem dat blijft spelen. Vandaar dat het geen gek idee is om voor een actief immigratiebeleid te kiezen en praktisch personeel naar Nederland toe te halen.