Zonder verandering zouden bedrijfsleiders nog steeds correspondentie dicteren aan secretaresses, hun woorden redigeren en ze terugsturen naar de tekentafel, wat voor alle betrokkenen tijdverspilling zou betekenen. Verandering als gevolg van de invoering van nieuwe technologie is in de meeste organisaties gebruikelijk, aldus Forbes. Hoewel het in het begin ontwrichtend kan zijn, neigt de verandering er uiteindelijk toe de productiviteit en de dienstverlening te verhogen.

Verandering is belangrijk voor elke organisatie

Want zonder verandering zouden bedrijven hun concurrentievoordeel verliezen en er niet in slagen aan de steeds veranderende behoeften van de klanten te voldoen.

Veranderingsbeheer is een systematische aanpak om de overgang of transformatie van de doelstellingen, processen of technologieën van een organisatie aan te pakken. Het doel van verandermanagement is strategieën toe te passen om verandering te bewerkstelligen, verandering te beheersen en mensen te helpen zich aan verandering aan te passen. Dergelijke strategieën omvatten het hebben van een gestructureerde procedure voor het aanvragen van een verandering, en mechanismen om op verzoeken te reageren en ze op te volgen.

Om doeltreffend te zijn moet het veranderingsbeheersproces rekening houden met de gevolgen die een aanpassing of vervanging zal hebben voor de processen, systemen en werknemers binnen de organisatie. Er moet een proces zijn voor het plannen en testen van veranderingen, een proces voor het meedelen van veranderingen, een proces voor het plannen en uitvoeren van veranderingen, een proces voor het documenteren van veranderingen en een proces voor het evalueren van de effecten ervan. Documentatie is een essentieel onderdeel van veranderingsbeheer, niet alleen om een controlespoor te behouden maar ook om de naleving van interne en externe controles te verzekeren, waaronder naleving van de regelgeving.

Waarom veranderen organisaties?

Organisatieverandering is de overgang van een organisatie van de ene stand van zaken naar de andere. Een verandering in de omgeving vereist vaak een verandering binnen de organisatie die in die omgeving werkzaam is. Verandering in bijna elk aspect van de werking van een bedrijf kan op weerstand stuiten, en verschillende culturen kunnen verschillende reacties hebben op zowel de verandering als de middelen om de verandering te bevorderen. Om noodzakelijke veranderingen beter te vergemakkelijken, kunnen verscheidene stappen worden ondernomen waarvan bewezen is dat zij de angst van de werknemers verminderen en het veranderingsproces vergemakkelijken. Vaak kan de simpele handeling van het betrekken van de werknemers bij het veranderingsproces het verzet tegen nieuwe methoden drastisch verminderen. In sommige organisaties is dit niveau van betrokkenheid niet mogelijk, en in plaats daarvan kunnen organisaties een klein aantal opinieleiders aanwerven om de voordelen van de komende veranderingen te promoten.

De behoeften van de klant zijn voortdurend in ontwikkeling

Klanten die er een paar jaar geleden genoegen mee namen om zaken te doen tijdens de gewone openingsuren, verwachten nu dat uw bedrijf altijd open is – en beschikbaar met een simpele swipe op een smartphone. Naarmate de wereld evolueert, veranderen en groeien de behoeften van de klant, waardoor een nieuwe vraag naar nieuwe soorten producten en diensten ontstaat. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om aan die behoeften te voldoen.