Wat is het verschil tussen een tender en een aanbesteding? Kortweg is er geen verschil. ‘Tender’ is de Engelse term voor het Nederlandse woord aanbesteding. Echter wordt de term ’tender’ wel zo vaak gebruikt in de Nederlandse vocabulaire dat er zelfs een werkwoord van is gemaakt, zoals in de zin ‘’Ik ga tenderen.’’.

Wat is een aanbesteding?

Wanneer mensen goederen en diensten uitwisselen, zijn de specificaties van de goederen en diensten vaak bekend en beschikken ze over standaard marktprijzen. Bepaalde aanbestedingseisen zijn echter uniek, complex en de kennis van de aanbesteder kan beperkt zijn. Het is mogelijk dat hij alleen de functionele eisen van het project kent, en dan nog in beperkte mate.

In dit stadium volgt een organisatie een aanbestedingsprocedure waarbij alle eisen worden verzameld. Zij vertellen de mogelijk geïnteresseerde partijen wat het project is, wat de eisen zijn, wat de specificaties van de eisen zijn, wat er gebeurt als niet aan de eisen wordt voldaan, wat voor soort regeling er tussen alle belanghebbenden komt en nog veel meer.

In de aanbesteding wordt doorgaans om een reactie van de belangstellenden gevraagd. Het document bevat informatie over de wijze waarop de reacties zullen worden geëvalueerd met het oog op de selectie van de voorkeursgegadigden.

Een aanbesteding is een manier om aankopen te doen bij een overheidsorganisatie. Door middel van een aankondiging maakt de overheidsorganisatie bekend dat zij een opdracht wil laten uitvoeren door een bedrijf. Bijvoorbeeld de aanschaf van kantoorartikelen of zonnepanelen. Maar ook diensten als marktonderzoek, een communicatieopdracht of het bouwen van een brug.

Waarom worden de begrippen aanbesteding en tender door elkaar gebruikt?

In de Nederlandse taal worden synoniemen gebruikt om een tekst leesbaar en aantrekkelijk te maken. Omdat er voor het Nederlandse woord ‘aanbesteding’ weinig tot geen synoniemen zijn, wordt de Engelse vertaling ‘tender’ ter afwisseling gebruikt.