Hoe samenwerking tussen afdelingen aanmoedigen.

Samenwerking tussen afdelingen is meer dan alleen maar samenwerken met andere teams. Als uw bedrijf meerdere afdelingen of werknemers heeft die verschillende taken doen, dan is communicatie tussen de afdelingen daar een heel belangrijk onderdeel van. Er zijn manieren om de communicatie tussen de afdelingen te verbeteren. Het gaat om een gedeelde visie, wederzijds respect, en een diepgaand begrip van elkaars rol in een project.
Nu wij door de digitale transformatie en de coronavirus pandemie een verschuiving naar werken op afstand hebben gemaakt, is samenwerking tussen afdelingen zowel belangrijker als moeilijker geworden. Als leider hebben wij de mogelijkheid om samenwerking tussen afdelingen aan te moedigen de volgende zijn enkele tips die gebruikt kunnen worden om te helpen bij het samenwerkingsproces.

5 manieren om samenwerking tussen afdelingen aan te moedigen.

1. Kom regelmatig bijeen.
Moedig uw medewerkers aan om regelmatig bijeen te komen. Een goede manier om dat te doen is door regelmatige tijdstippen te plannen waarop de werknemers over de afdelingen heen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan één keer per week zijn of één keer per twee weken, het is aan u. Wanneer de werknemers elkaar ontmoeten, moeten zij manieren zoeken om elkaar te helpen en hun behoeften te delen. Zij kunnen andere collega’s vragen om hen bij bepaalde projecten te helpen, als dat mogelijk is.

2. Moedig consequente communicatie aan.
Als u succesvol wilt zijn op de markt van vandaag, moet u een communicatiecultuur bevorderen. Dat betekent dat u de tijdschema’s en het werkdoel dat in elke afdeling plaatsvindt, moet delen. Door dit te doen kan alles duidelijk zijn en ontstaat er ruimte voor gezonde communicatie tussen de werknemers.

3. Gebruik vertrouwde termen.
Jargons en jargon die in een bepaalde afdeling gebruikt worden, kunnen die in andere teams uit elkaar houden. Wanneer werknemers van verschillende afdelingen samenwerken, moeten zij hun termen uitleggen. Om de inter-functionele communicatie te verbeteren, moet u een gemeenschappelijke taal ontwikkelen die ook buiten de afdeling wordt gebruikt, zodat iedereen zich meer betrokken kan voelen. Moedig teamleden aan om de basistermen te leren die door andere afdelingen gebruikt worden, zodat zij in de dagelijkse praktijk doeltreffend kunnen communiceren.

4. Moedig open feedback aan.
Als leiders is het belangrijk een omgeving te scheppen waarin teamleden zich op hun gemak voelen om hun mening te geven. Echte vooruitgang wordt geboekt wanneer mensen zich veilig voelen om nieuwe dingen te proberen, risico’s te nemen, en erop vertrouwen dat hun team achter hen staat. Het is belangrijk een omgeving te bevorderen waarin constructieve feedback wordt gegeven en aanvaard, op een manier die gericht is op de groei en niet persoonlijk ten opzichte van een teamlid.

5. Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde bladzijde zit.
Leg uit welke rollen iedereen moet spelen om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Spreek in termen die iedereen kan begrijpen. Niemand kan dezelfde missie volgen als iedereen het elk iets anders noemt. Iedereen moet begrijpen hoe belangrijk de missie is, hoe hij er deel van uitmaakt, en waarom zijn rol belangrijk is.