eu wetgeving

Platformwerk, een nieuwe manier om de vraag en het aanbod van betaalde arbeid op elkaar af te stemmen, staat centraal in de Europese Unie (EU) haar streven naar betere arbeidsomstandigheden en sociale rechten voor mensen die werkzaam zijn als freelancer.

Met de digitale platformeconomie die snel groeit, versnelde het gebruik van platformwerk tijdens de coronapandemie aanzienlijk. Mede door de toename van thuisbezorging van maaltijden en boodschappen werd platformwerk alledaags. Nu ontwikkelt het zich tot een motor voor innovatie en werkgelegenheid.

Opmerkelijk is dat de EU als eerste wetgever ter wereld specifieke regels voor digitale arbeidsplatformen poogt te introduceren.

Wat houdt platformwerk precies in?

Platformwerk verwijst naar het gebruik van online platforms door organisaties of individuen om toegang te krijgen tot andere organisaties of individuen. Dit alles met als doel het oplossen van specifieke problemen of het verlenen van diensten tegen betaling.

Met de groei van de digitale economie wordt platformwerk steeds meer erkend als een motor voor innovatie en werkgelegenheid. Het biedt kansen voor zowel werkzoekenden als organisaties om hun diensten aan te bieden en taken uit te voeren op een flexibele manier.

Er zijn echter ook uitdagingen en bezorgdheden met betrekking tot platformwerk. Sommige platformwerkers worden geconfronteerd met onzekerheid over hun arbeidsrechten, zoals het recht op vakantie of ziekteverlof. Daarnaast is er discussie over de vraag of platformwerkers als zelfstandige ondernemers moeten worden beschouwd of dat ze dezelfde rechten zouden moeten hebben als werknemers in loondienst.

EU wetgeving voor platformen

Het voorstel van de EU om specifieke regels voor digitale arbeidsplatformen op te stellen, is een belangrijke stap in de richting van het creëren van een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving. Het is noodzakelijk om de belangen van alle betrokken partijen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat platformwerkers beschermd worden tegen uitbuiting en oneerlijke behandeling.

De nieuwe regelgeving zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld voor alle werknemers, ongeacht hun vorm van tewerkstelling. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat platformwerk meer regulering krijgt, wat leidt tot transparantere en eerlijkere werkrelaties.

Al met al bieden de voorgestelde EU-regels nieuwe mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden en sociale rechten van platformwerkers te verbeteren. Door deze regels zal er een balans ontstaan tussen de flexibiliteit die platformwerk biedt en de bescherming van werknemersrechten. Het is nu afwachten hoe deze regels verder ontwikkeld en geïmplementeerd zullen worden, maar het is een veelbelovende stap in de juiste richting om de klusjeseconomie duurzaam en eerlijk te maken.