Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in december 2021 maar liefst 30 bedrijfsfaillissementen minder dan in november 2021, rekening houdend met zittingsdagen van de rechtbank. Door het decembercijfer te kennen kan ook het jaarcijfer worden verstrekt. In totaal vroegen 1.536 ondernemingen en instellingen, exclusief eenmanszaken, faillissement aan in 2021. Sinds het begin van de enquête in 1981 is dit het op één na laagste aantal.

Een jaar na de uitbraak is het aantal ondernemingen in de sectoren onroerend goed, energie, kleinhandel en andere die niet in staat zijn hun verplichtingen te betalen, toegenomen.

Wat is insolventie?

Je bedrijf heeft financiële problemen omdat er niet genoeg geld binnenkomt, je bank je geen leningen meer geeft, en je je betalingen niet meer kunt betalen. De rechtbank kan je failliet verklaren als je niet meer in staat bent op eigen kracht betalingsregelingen met je schuldeisers te treffen. Een curator, ook wel een bewindvoerder genoemd, wordt door de rechter gekozen om alle financiële en besluitvormende taken voor je bedrijf af te handelen.

De rechtbank kan je failliet verklaren als je bedrijf het moeilijk heeft, je bank je geen geld meer geeft, en je niet meer in staat bent je rekeningen te betalen. Lees over de stappen die bij het faillissementsproces komen kijken.

Verzoekschrift tot insolventie

Je kunt zelf bij de rechtbank een verzoek indienen om je failliet te verklaren, of je schuldeisers kunnen dat doen. Je kunt het faillissement van je cliënt aanvragen als je zelf schuldeiser bent. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kun je, met hulp van een advocaat, in beroep gaan bij de rechtbank.

Gerechtelijke procedure

Of de faillissementsaanvraag geldig is, wordt door de rechtbank beslist. Je moet in de rechtbank aanwezig zijn of een schriftelijke verklaring van verweer indienen om je te verdedigen. Als je moet aantonen dat je je schuldeisers nog kunt betalen, bijvoorbeeld. of als je een verzoek om schuldverlichting wilt indienen. Nadat je failliet verklaard bent, kom je niet meer in aanmerking voor een verzoek tot schuldsanering.

Nadat je faillissementsaanvraag aanvaard is, kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden. De curator is nu belast met alle beslissingen en houdt toezicht op het beheer van je bezittingen.

Wegens gebrek aan middelen, een kwijtschelding

Het faillissement eindigt hier als je niet genoeg bezittingen hebt om het honorarium van je curator en de administratiekosten van het faillissement te betalen. Maar de schulden zijn nog steeds verschuldigd. Toekomstige schulden kunnen nog steeds door schuldeisers worden ingevorderd.

De controlerende fase

Je bezittingen worden tijdens de controlefase door de curator onderzocht en geregistreerd. De curator onderzoekt je schulden en legt de schuldeisers tijdens een verificatievergadering een plan voor. Het voorstel wordt dan door de schuldeisers ter stemming gebracht.