In maart 2021 berichtte IVK Europa over de golf van overmachtsverklaringen van Europese grondstofleveranciers en de gevolgen daarvan voor fabrikanten van kunststofproducten.

Volgens IVK is er nog steeds sprake van een moeilijke bevoorradingssituatie van grondstoffen in de kunststofindustrie. Kunststofproducenten worden blijkbaar voortdurend met grote uitdagingen geconfronteerd als gevolg van het ernstige tekort aan belangrijke grondstoffen en de aanhoudende prijsstijgingen.

Tegelijkertijd is de vraag naar verpakkingen voor medische hulpmiddelen en voedseltoepassingen nog steeds zeer groot. Bovendien worden vooral de bouw, de automobielindustrie en de meubelindustrie, de kerngebieden van IVK Europe, door de situatie getroffen.

Eerder dit jaar meldde ook EuPC, een handelsorganisatie die de Europese kunststofverwerkers vertegenwoordigt, dat de kunststofverwerkers weliswaar hun productie weer zijn gaan opvoeren sinds de gevolgen van COVID beter beheersbaar zijn geworden, maar dat de aanvoer van grondstoffen niet naar evenredigheid is toegenomen.

“Extreme weersomstandigheden in de VS leiden tot productieverliezen die ook de Europese markt treffen.

Bovendien hebben Europese producenten de afgelopen maanden steeds vaker gevallen van overmacht gemeld, zoals The Polymers for Europe Alliance al in januari meldde,” verklaarde EuPC’s algemeen directeur, Alexandre Dangis.

De situatie wordt nog verergerd door tekorten aan scheepscontainers. EuPC meldt dat, als gevolg van deze gecombineerde factoren, de prijzen voor polymeren sterk zijn gestegen en recordhoogten hebben bereikt, waardoor de kredietfaciliteiten beperkt zijn en de zeer krappe marges van de verwerkende bedrijven drastisch zijn verminderd.

IVK zegt dat het gebrek aan beschikbare grondstoffen, gecombineerd met de grote vraag, dramatische gevolgen heeft: De aanvoer kan in delen van de productie niet meer volledig worden gegarandeerd. In sommige gevallen hebben deze knelpunten in de aanvoer naar verluid zelfs geleid tot het tijdelijk stilleggen van productie-installaties.

Bovendien moeten de kunststoffabrikanten het hoofd bieden aan extreme prijsstijgingen, vooral voor polymeren en additieven. IVK Europa blijft de situatie en gerelateerde politieke acties volgen.