De stijgende vrachttarieven en het tekort aan containers zijn een wereldwijde uitdaging geworden die de bevoorradingsketens in alle sectoren verstoort. In de afgelopen zes tot acht maanden zijn de vrachttarieven in alle transportkanalen door het dak gegaan. Dit heeft een grote impact gehad op aanverwante functies en industrieën, zoals de auto-industrie en de verwerkende industrie.

Om de enorme impact te verzachten, moet men de belangrijkste redenen achter de absurde stijging van de vrachtprijzen wereldwijd onder de loep nemen. In dit artikel worden de COVID-19 pandemie en gesplitste zendingen besproken.

De COVID-19 pandemie

De scheepvaartsector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de Covid-19-pandemie. In de eerste plaats hebben alle grote olieproducerende landen hun productie drastisch verminderd ten gevolge van de pandemie, waardoor een onevenwicht tussen vraag en aanbod is ontstaan en de prijzen onder druk zijn komen te staan. Terwijl de prijzen voor ruwe olie tot voor kort rond de 30 euro per vat schommelden, liggen zij nu boven de 47 euro per vat.

Intensief gebruik van deelzendingen

E-commerce retailers maken om meerdere redenen al jaren intensief gebruik van deelzendingen. Ten eerste moeten goederen worden geselecteerd uit voorraden op verschillende locaties. Ten tweede kan het opdelen van orders in sub-orders, vooral als ze tot verschillende categorieën behoren, de snelheid van levering helpen verhogen. Ten derde is er op een vrachtwagen of vliegtuig niet genoeg ruimte voor een hele zending, zodat deze in afzonderlijke dozen moet worden verdeeld en afzonderlijk moet worden vervoerd. Gesplitste zendingen komen op grote schaal voor bij grensoverschrijdende of internationale verzending van goederen.

Bovendien kunnen klanten die goederen naar meerdere locaties moeten verzenden, ook gesplitste zendingen aanmoedigen. Hoe meer zendingen, hoe hoger de verzendingskosten, zodat deze trend een dure aangelegenheid wordt en vaak schadelijk is voor het ecosysteem.

In deel 2 lees je over de invoer van goederen uit China en mogelijke oplossingen om de stijgende vrachttarieven tegen te gaan.