Collectief en individueel gedrag in organisaties bepalen de koers van jouw bedrijf.
Echter verandert de omgeving en soms ook de klant. Waarom vinden deze veranderingen in organisaties plaats?

  • De omgeving verandert. Dus het bedrijf moet veranderen. De omgeving haalt je in, je wilt niet stil blijven staan. Anticipeer op de veranderende omgeving. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
  • De klanten veranderen. Klanten hebben het woord, wat zij willen, zullen ze krijgen.

Dat is duidelijk. Nu kan het zijn dat het collectief en individuele gedrag in de organisatie verandert in de negatieve zin, wanneer er een verandering binnen de organisatie plaatsvindt.

Hoe overwin je deze veranderingen?

  •            Educatie en communicatie
  •            Participatie
  •            Steun en betrokkenheid
  •            Rechtvaardig implementeren
  •            Co-optatie
  •            Fans selecteren
  •            Dwang (last resort)

Ik leg er twee uit: educatie & communicatie en participatie.

Educatie en communicatie van top down: geef redenen WAAROM de organisatie en daarmee de medewerkers moeten veranderen. Waarom is de verandering positief voor hen? Leid personeel op om een andere richting in te slaan. Je kunt niet verwachten dat jouw medewerkers zonder reden ineens veranderen. Educatie is niet alleen nuttig, zo voelt het ook. Denk aan een certificaat, een beloning als het ware.

Educatie is stap 1. Participatie is stap 2: medewerkers moet zich begrepen voelen. Men moet deel worden van de oplossing, zo creëer je steun en betrokkenheid.

Ben je benieuwd naar de overige manieren om medewerkers mee te krijgen in een verandering binnen het bedrijf? Lees dan verder in de Blind Spot Awareness!