Strategisch plan met toekomst perspectief

Zit uw organisatie nog steeds op koers of moet het roer om?

De strategie van een bedrijf / organisatie is er op gericht om richting en vorm te geven aan de missie van een bedrijf / organisatie. In Jip en Janneke taal. Waar en in welke vorm wil ik met mijn bedrijf / organisatie over 5 jaar staan. De antwoorden op deze belangrijke vragen dienen gedetailleerd vermeld te staan in het strategisch plan. Zij geven antwoord welke koers u als bedrijf of organisatie dient te volgen om de continuïteit van uw bedrijf / organisatie te waarborgen. Het hoeft dan ook geen betoog dat het opstellen van een strategisch plan feitelijk bepalend is voor het succes en de continuïteit, omdat alle bedrijfsactiviteiten worden gebaseerd op de richting en vorm waarvoor gekozen is in het strategisch plan. Vandaar dat het uiterst belangrijk is om een ervaren en geaccrediteerd register strateeg® in te schakelen, die alle ins and outs kent op het gebied van strategie en toekomstige ontwikkelingen.

Meerwaarde register strateeg® Rob Diemel opstellen strategisch plan

De wereld verandert in een razend tempo. Dat geldt ook voor de markt(en) waarin u actief bent en de consumenten- en marktbehoeften. Het is dus zaak dat u de uitgangspunten die in het strategisch plan heeft geformuleerd periodiek toetst. Stap niet in de valkuil om uw strategisch plan elk kwartaal aan te passen. Daar is een strategisch plan niet voor bestemd. Wat is de toegevoegde waarde van een door de wol geverfde geaccrediteerd register strateeg® als Rob Diemel van het Strategisch Advies Centrum? Met zijn schat aan ervaring en expertise kijkt hij met een frisse blik naar toekomstige ontwikkelingen en de inrichting van uw organisatie. Omdat hij geen enkele binding heeft bestaat het gevaar van tunnel visie niet. Dit risico bestaat wel bij een MT dat al vele jaren in dezelfde samenstelling acteert.

De toekomst van uw bedrijf / organisatie begint vandaag

Door het binnenhalen van een register strateeg® als Rob Diemel kunt u er van op aan, dat uw strategisch plan beter doordacht en op onderdelen innoverend zal zijn. Tevens zal het afbreuk risico van uw strategische keuzes significant kleiner zijn. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak komt Rob graag bij u langs. Raadpleeg hiervoor de rubriek contact