Beleidsadviseur bedrijfsleven overheden zorginstellingen

Effectiviteit nieuw beleid wordt gemeten met formule E = K * A

Als geaccrediteerd beleidsadviseur is Rob Diemel al vele jaren actief in het bedrijfsleven, bij (lokale) overheden en zorginstellingen. Rob ’s ervaring als beleidsadviseur is, dat de woorden strategie en beleid door elkaar worden gebruikt. Dat geldt ook voor de betekenis die men aan beide woorden toekent. En dat is onterecht. Beleid is de uitvoering / vertaling van een gekozen strategie. Op basis van weloverwogen keuzes dient een pad uitgestippeld te worden waarmee aan de gekozen strategie van een bedrijf vorm gegeven kan worden.

Een goed beleid houdt rekening met alle invloedssferen

Belangrijk hierbij is dat er terdege rekening gehouden wordt met alle invloedssferen. Dus zowel de interne- als externe factoren. Bovendien dient een geformuleerd beleid zoveel mogelijk gedragen te worden door alle medewerkers van een bedrijf of organisatie. Is dit namelijk niet het geval, dan zal de effectiviteit van het gekozen beleid marginaal zijn. De effectiviteit van nieuw beleid kan berekend worden door de formule E = K * A.  Waarbij de letter K staat voor kwaliteit en de letter A voor acceptatie.

Hoe stippelt men samen met een beleidsadviseur een beleid uit?

Voor het maken van beleid dat past bij de gekozen strategie kan men verschillende bronnen gebruiken te weten: bestaande onderzoeksresultaten, ervaring / mening eigen collega’s, gesprekken met specialisten en gesprekken met deskundigen. Wanneer onvoldoende data voorhanden zijn kan het opzetten van een onderzoek zinvol zijn. Vanwege de complexiteit en grote ervaring van Rob als beleidsadviseur wordt hij vaak ingeschakeld om te helpen een beleid te ontwikkelen dat past bij de gekozen strategie en gedragen, wordt door de mensen.

Bent u als bedrijf of organisatie op zoek naar een ervaren en geaccrediteerd beleidsadviseur? Neem dan voor een vrijblijvend en / of informatief gesprek contact op met Rob Diemel  van het Strategisch Advies Centrum uit Gorinchem. Raadpleeg hiervoor de rubriek contact