Strategisch beleid geeft invulling aan gekozen strategie

Neem concrete doelstellingen in het strategisch beleid op

De meeste MKB bedrijven en organisaties hebben een strategisch plan waarin (uitvoerig) staat beschreven voor welke strategie het management gekozen heeft. Vaak is het strategisch plan een uitgebreid rapport waarin in wollige taal beschreven staat welke koers men als bedrijf of organisatie wil gaan varen. De interne- en externe vertaling en implementatie van de gekozen strategie noemen we het strategisch beleid. Zeker wanneer er geen of geringe meetbare criteria in het strategisch plan zijn opgenomen en onvoldoende handvatten worden gegeven is de kans op ruis aanzienlijk.

Een goed strategisch beleid MOET meetbare criteria hebben

Zeker wanneer de nieuwe strategie van een bedrijf of organisatie significant verschilt t.o.v. de huidige is het van belang dat de implementatie van het strategisch beleid strak wordt aangehouden. Als eerste zullen alle medewerkers uitvoerig geïnformeerd en gebriefd moeten worden. Kort daarna zullen er impopulaire gesprekken met medewerkers gehouden dienen te worden waarvan de functie vervalt. Kijk voordat een gesprek plaatsvindt naar alternatieven waar een medewerker herplaatst kan worden. Dat kan zowel intern als extern zijn!

Bij het volgen van een nieuwe strategie kan het ook voorkomen dat afscheid genomen moet worden van bestaande toeleveranciers en zelfs klanten. Om te weten hoe de voortgang is van de invoering van de nieuwe strategie, is het cruciaal dat in het strategisch beleid kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden opgenomen. Deze criteria dienen periodiek gemeten en gerapporteerd te worden, zodat men als management weet op welke punten eventueel bijgestuurd dient te worden. Op deze wijze blijft de gekozen strategie centraal staan en kunnen de beoogde doelen en uitgangspunten snel behaald worden.

Ervaren register strateeg®  voor optimaal strategisch beleid

Het met succes ontwikkelen en implementeren van een strategisch beleid binnen een bedrijf organisatie is geen eenvoudige klus. Zeker wanneer de nieuw gekozen bedrijfsstrategie sterk afwijkt van de huidige. Wanneer u op zoek bent naar een gekwalificeerde man of vrouw met expertise op dit gebied bevelen wij register strateeg® Rob Diemel van het Strategisch Advies Centrum bij u aan. Rob heeft namelijk veel ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een strategisch beleid en beschikt over een imposant trackrecord op dat gebied.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak komt hij graag bij u langs. Raadpleeg hiervoor de rubriek contact