Strategisch beleidsadviseur MKB

Kerntaak ontwikkelen, implementeren en adviseren strategisch beleid

Er wordt in de meeste MKB bedrijven geen of te weinig aandacht besteed aan het strategisch beleid van een onderneming. Helaas worden veel strategische beslissingen ad hoc genomen en wordt te weinig gekeken of een bepaald product of dienst wel binnen het strategisch beleid van een onderneming past. Tijdsdruk en eenvoudigweg niet bekend zijn met de vele voordelen van een gestructureerd strategisch beleid liggen hieraan ten grondslag. Een ervaren en gekwalificeerd strategisch beleidsadviseur als register strateeg Rob Diemel kan hier verandering in brengen. De titel register strateeg mag uitsluitend gebruikt worden door managers, die zelf als ondernemer of binnen het bedrijfsleven op senior management- of directieniveau hebben gefunctioneerd en opgeleid en gecertificeerd zijn door het European Institute for Accreditation(EIFA)®.

Wat doet een strategisch beleidsadviseur?

Op basis van de missie van het bedrijf en inhoudelijke gesprekken met u als ondernemer en indien aanwezig het managementteam wordt door de strategisch beleidsadviseur het strategisch beleid geformuleerd. Er worden strategische doelen geformuleerd die invulling geven aan de ondernemersactiviteiten voor de middellange termijn (3 – 5 jaar). Wanneer deze doelen de instemming hebben van u als ondernemer en het management team wordt het beleidsplan door de strategisch beleidsadviseur verder uitgewerkt en gedetailleerd. Voortaan worden alleen producten en diensten geleverd en ontwikkeld die binnen het strategisch beleidsplan vallen en waar voldoende marge op behaalt kan worden. Alle beschikbare middelen, inspanningen en activiteiten worden op het strategisch beleid afgestemd. U moet dan denken aan: structuur van de organisatie, personele bezetting, financiële middelen, ICT voorziening, processen en cultuur.

Strategisch beleidsadviseur verhoogt het rendement en de effectiviteit

De inspanningen van de strategisch beleidsadviseur zorgen er voor, dat er bij alle medewerkers duidelijk is wat de koers van het bedrijf is en waar het bedrijf voor staat dan wel op middellange termijn naar toe wil gaan. Dat komt de effectiviteit en efficiency ten goede. Dat geldt ook voor innovaties op het gebied van producten en diensten en profilering in de markt. Als strategisch beleidsadviseur wil ik u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie verstrekken over de mogelijkheden, die ik u als strategisch beleidsadviseur kan bieden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak raadpleegt u contact