Strategisch adviseur voor het MKB

Bedrijfsanalyse, opstellen implementatieplan en realisering in de praktijk

Veel MKB ondernemers leven in de waan van de dag. Ze worden volledig bezig gehouden met de dagelijkse dynamiek waarmee ze dagelijks te maken hebben. En dat is logisch. Als ondernemer bent u eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen uw bedrijf en moet er voldoende marge gerealiseerd worden om de continuïteit van uw bedrijf te kunnen waarborgen. Tijd om te zien of u met uw MKB bedrijf nog op koers ligt en toekomstbestendig bent voor de komende jaren is er niet. En dat is gevaarlijk, want in deze turbulente tijd vol met innovaties kunnen de marktomstandigheden binnen enkele jaren spectaculair veranderen. Een strategisch adviseur kan ik u hiermee helpen.

Kies voor een ervaren gecertificeerde strategisch adviseur

Wanneer u als MKB ondernemer overweegt om een strategisch adviseur in te schakelen voor onder andere het maken van een bedrijfsanalyse en het opstellen van een maatwerk implementatieplan, kies dan voor een strategisch adviseur die register strateeg® is. Deze titel mag uitsluitend gebuikt worden door managers, die zelf als ondernemer of binnen het bedrijfsleven op senior management- of directieniveau hebben gefunctioneerd en opgeleid en gecertificeerd zijn door het European Institute for Accreditation(EIFA)®. U heeft dan de zekerheid, dat u een strategisch adviseur heeft die alle ins en outs kent van het MKB en voor u een professioneel klankbord kan zijn.

De strategisch adviseur als professioneel en objectief klankbord

Wanneer u gaat voor kwaliteit en kiest voor een register strateeg als strategisch adviseur, dan wordt mede op basis van uw input als ondernemer een complete bedrijfsanalyse gemaakt. De uitkomsten van de interne- en externe analyse zullen duidelijk maken of u met uw onderneming op de juiste koers ligt en welke kansen en bedreigingen er zijn. Dit is de fase waarin u als ondernemer op basis van de uitkomsten kunt klankborden met uw gecertificeerd strategisch adviseur. Al in deze fase wordt duidelijk welke stappen ondernomen moeten worden om (meer) winst te maken dan wel op middellange termijn ondernomen moeten worden om het bedrijf over te dragen.

Mijn naam is Rob Diemel register strateeg. Ik wil u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer gedetailleerde informatie verstrekken over de mogelijkheden, die ik u als strategisch adviseur kan bieden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak raadpleegt u contact