Strategisch adviseur gemeente

Geaccrediteerd register strateeg met trackrecord

De snelheid waarmee de wereld om ons heen veranderd is groot. Dat geldt ook voor de steeds belangrijkere rol die gemeenten in onze Nederlandse samenleving innemen. Gemeenten krijgen als gevolg van decentralisatie in Nederland steeds meer taken toebedeeld. Zij krijgen steeds meer autonomie op het gebied van beleid, regelgeving en lokale belastingen. Het is daarom belangrijk, dat een gemeente zich op strategisch en inhoudelijk niveau zowel lokaal als landelijk positioneert en profileert. Bent u als gemeente op zoek naar een ervaren strategisch adviseur gemeente, dan is het Strategisch Advies Centrum wellicht de partner die samen met u hier vorm aan kan gaan geven.

Strategisch adviseur gemeente met ervaring

De persoon achter het Strategisch Advies Centrum is Rob Diemel. Hij is tientallen jaren actief als adviseur, coach en manager bij bedrijven en landelijke- en lokale overheden. Zo is hij als strategisch adviseur gemeente werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht. Ook heeft hij als register strateeg gewerkt voor het ministerie van defensie en als strategisch adviseur gewerkt voor de provincie Noord-Brabant. Zijn specialismes zijn: strategie, verandermanagement op directieniveau, coachend leiderschap, commerciële vaardigheden, organisatie- en structuurinzicht en relatiemanagement. Als strategisch adviseur gemeente kan hij indien gewenst invulling geven aan de gehele keten. Denk hierbij aan: het opzetten van de onderzoeken, het opstellen van adviezen op basis onderzoeksresultaten, het initiëren van concrete plannen en het implementeren van deze plannen.

Accreditatie register strateeg voor strategisch adviseur gemeente

EIFA® is een onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling. Voor het kwaliteitskeurmerk Register Strateeg™ heeft EIFA® op basis van de Europese normering NEN-EN-ISO/IEC 17024 de benodigde accreditatie-eisen en een kwalificatieprogramma opgesteld. Om voor certificatie als Register Strateeg™ in aanmerking te komen moeten kandidaten voldoen aan deze accreditatie-eisen en het kwalificatie programma hebben gevolgd. Deelnemers die het programma succesvol hebben afgerond, worden ingeschreven in het Register en mogen de beschermde en internationale titel Chartered Strategist (CS)® of, in Nederland, de titel Register Strateeg™ achter hun naam zetten. Voor (lokale) overheden een garantie dat een persoon beschikt over eigenschappen, kwaliteiten en ervaring om aan een functie als strategisch adviseur gemeente met succes invulling te geven.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak raadpleegt u contact