Strategisch marketingplan

Een strategisch marketing plan is vertaling strategisch plan

Om de (nieuw) gekozen strategie vorm te geven zal een strategisch marketingplan opgesteld moeten worden. In het strategisch marketingplan moeten alle kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen komen te staan. Tevens dient aangegeven te worden op welke wijze en met welke middelen de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd gaan worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met alle interne- en externe factoren in relatie tot de (nieuw) gekozen strategie. Het hoeft geen betoog dat het opstellen van het strategisch marketingplan contentieus moet gebeuren. Er mogen geen markt- en technologische ontwikkelingen over het hoofd worden gezien. Om tunnelvisie te voorkomen wordt bij het opstellen van een strategisch marketingplan vaak een beroep gedaan op de kennis en expertise van een register strateeg® als Rob Diemel van het Strategisch Advies Centrum.

Geaccrediteerd register strateeg® staat voor verbreding kennis

Door het inhuren van een ervaren en geaccrediteerd register strateeg® als Rob Diemel heeft u niet alleen de zekerheid, dat u specialistische kennis op het gebied van marketing en strategie in huis haalt. Wellicht nog belangrijker is, dat hij strategische zaken met een frisse professionele kijk benadert en tientallen jaren praktijkervaring meebrengt. Uw strategisch marketingplan zal op onderdelen er beslist anders uit gaan zien en zal geen blauwdruk zijn van de vorige strategische marketingplannen. Rob is een innovatieve en praktisch ingestelde register strateeg®, die mede dankzij zijn studie bedrijfskunde pragmatisch tegen zaken aankijkt. Zijn nieuwsgierige en leergierige karakter zorgen er voor, dat hij beslist geen kansen laat liggen die de effectiviteit, efficiency en het rendement ten goede kunnen komen.

Strategisch marketingplan dat gedragen, wordt door de organisatie

De kwaliteit en toonzetting van het strategisch marketingplan zijn van grote invloed op het succes van een (nieuwe) strategie. Een slechte inschatting van de omgevingsfactoren of te weinig middelen die beschikbaar worden gesteld, zorgen dat er al snel een planning gap ontstaat. Het is daarom belangrijk dat er realistisch afgeleide plannen worden opgesteld in het strategisch marketingplan. Register strateeg® Rob Diemel helpt u graag om samen met hem een strategisch marketingplan op te stellen. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak komt hij graag bij u langs. Raadpleeg hiervoor de rubriek contact