Nu de crisis voorbij is, wordt duidelijk dat talentvolle mensen weer durven te wisselen van baan, hoe kun je medewerkers binden en boeien? Is een veelvoorkomende vraag.

Hoe zorg je ervoor dat iedereen in je organisatie zich gewaardeerd voelt, trots is op het werk dat hij doet, en op één lijn blijft met de strategische doelstellingen? Het antwoord is duidelijk: leiders moeten ervoor zorgen dat elk individu kan zien hoe zijn of haar werk bijdraagt tot de hoogste missie van de onderneming. Met andere woorden, het komt neer op transparantie.

De visie van je organisatie moet transparant zijn: duidelijk, consistent, en goed begrepen binnen en buiten het bedrijf

Kies je ervoor om te leiden of te managen? Kies je er in je besluitvorming voor om met evenveel transparantie te werken als je van je directe collega’s verwacht? Of beloon je mensen op basis van output of op basis van werkelijke resultaten, en ben je bereid de zichtbaarheid van de organisatie over de hele linie te vergroten – zodat iedereen een gelijke kans heeft om zijn rol te kennen?

Transparantie in het bedrijfsleven is de basis voor vertrouwen tussen een bedrijf en zijn investeerders, klanten, partners en werknemers. Transparant zijn betekent eerlijk en open zijn in de communicatie met belanghebbenden over zaken die verband houden met het bedrijf.

Verschillen in generaties.

Nog iets om zeker rekening mee te houden: de verschillen tussen generaties. Neem bijvoorbeeld generatie X en generatie Z, in  is al heel anders! Denk na over diversificeren en een mobiliteitsbeleid en studiebeleid.

Er vindt een ongekende verandering plaats op de werkvloer. In veel organisaties werken momenteel ruim vijf generaties samen om een situatie te creëren die zowel kansen als uitdagingen biedt voor leidinggevenden. Hoe zorgen ondernemers als Cor ervoor dat alle generaties binnen de onderneming op een prettige manier samen kunnen werken?

De volgende feiten zijn van cruciaal belang bij het begrijpen en anticiperen op het onderscheid tussen de verschillende generaties. Je hoeft ze vanzelfsprekend niet uit je hoofd te leren, wel geven ze duidelijke achtergrondinformatie.

  • De Stille Generatie (geboren 1925-1945) maakt momenteel slechts ongeveer 3% van de wereldwijde beroepsbevolking uit.
  • Babyboomers (ook wel Boomers genoemd) zijn het demografische cohort na de Silent Generation en de voorafgaande Generatie X. De Babyboomgeneratie wordt meestal gedefinieerd als de personen die tussen 1946 en 1964 zijn geboren.
  • Generatie X is geboren in 1965-1980. Zij groeiden op in een tijd van economische crisis.
  • Millennials (1981-2000) zijn momenteel de meest voorkomende generatie op de werkvloer (25%) en overtreffen het aantal babyboomers en generatie X. Millennials liggen op schema om tegen 2020 wereldwijd 50% van de beroepsbevolking te vormen. Dit is dus nogal wat
  • De “Nexters” of Generatie Z (geboren na 2000) beslaan ruim 25% van de wereldbevolking, maar nog geen 25% van de beroepsbevolking. Logisch natuurlijk, je kunt kinderen nu eenmaal niet aan het werk zetten. Al denken ze daar in andere landen, zoals India en China nog wel eens anders over.

 

Een oudere werknemer heeft andere ideeën over het bedrijf dan een jonge medewerker. Inzicht in het unieke karakter van elk van de generaties op de werkvloer is voor veel ondernemers een eerste stap om ervoor te zorgen dat organisaties het beste in het team naar boven halen. Zo dien je onder andere rekening te houden met de mate van bereidheid voor samenwerking. Een Nexter past bijvoorbeeld eerder bij een Millennial dan bij iemand uit de Stille Generatie.