Bedrijfsovername stappenplan

Grote bedrijven met “diepe zakken” zijn op overnamepad, er is een categorie bedrijven dat door de crisis ‘opkoopbaar’ geworden is. De ondernemer is moe want hij/zij heeft een lastige tijd achter de rug. Er is sprake van consolidatie in de markt en de overnamefirma’s hebben diepe zakken met de gevolgen van dien, hebben wij nog wel wat te kiezen straks? Kapitaalclubs schuiven met bedrijven. Neem bijvoorbeeld bakkerijen, maar ook de autohandelaren spelen het spel mee. Om nog maar te zwijgen over de grote IT en Tech bedrijven.

1 december 2020: Salesforce neemt Slack over voor $27,7 miljard

Salesforce heeft de grootste software-acquisitie van het jaar (tot nu toe) tot het laatst bewaard, door het populaire werkplekcommunicatiebedrijf Slack over te nemen voor $27,7 miljard in aandelen en contanten. Het SaaS-bedrijf verwacht voor het boekjaar 2021 bijna 850 miljoen dollar aan inkomsten te boeken, maar draait nog steeds verlies ondanks het feit dat het bij de laatste telling 130.000 betalende gebruikers had.

Een overname vindt plaats wanneer een onderneming een succesvol bod doet om de zeggenschap over een andere onderneming over te nemen of deze te verwerven. Overnames kunnen gebeuren door de aankoop van een meerderheidsaandeel in de doelonderneming. Overnames worden ook vaak gedaan via het fusie- en overnameproces. Bij een overname is het bedrijf dat het bod uitbrengt de overnemer en het bedrijf dat het wil overnemen wordt het doelwit genoemd.

  1. Overnames worden meestal geïnitieerd door een groter bedrijf dat een kleiner bedrijf wil overnemen.
  2. Overnames kunnen welkom en vriendschappelijk zijn, maar ze kunnen ook ongewenst en vijandig zijn.

Bedrijven die insolvabel dreigen te worden, kunnen worden overgenomen

Er lijkt geen vertraging te komen in het aantal grote deals in de sector. Organisaties willen groeien en hun activiteiten uitbreiden, terwijl private equity-bedrijven en SPAC’s bereid zijn kapitaal te investeren.

Private investeringsmaatschappijen bieden de hoogste premies voor beursgenoteerde bedrijven in meer dan twee decennia, maar bedrijven die insolvabel dreigen te worden, kunnen worden overgenomen, blijkt. En daar zit een gevaar in.

Natuurlijk zijn er positieve kanten aan de grote bedrijven die op overnamepad zijn. Grote bedrijven zijn belangrijk voor de economie als geheel, omdat zij over het algemeen over meer financiële middelen beschikken dan kleine bedrijven om onderzoek te doen en nieuwe goederen te ontwikkelen. Bovendien bieden zij over het algemeen meer gevarieerde en stabielere banen, hogere lonen en betere gezondheids- en pensioenuitkeringen.

Naast vriendelijke overnames, bestaat de term vijandige overname, welke verwijst naar de overname van een bedrijf door een ander bedrijf tegen de wil van eerstgenoemd bedrijf. De onderneming die bij een vijandige overname wordt overgenomen, wordt de doelonderneming genoemd, terwijl degene die de overname uitvoert, de overnemer wordt genoemd. Bij een vijandige overname wendt de overnemer zich rechtstreeks tot de aandeelhouders van de onderneming of strijdt hij tegen de vervanging van het management om de overname goedgekeurd te krijgen. De goedkeuring van een vijandige overname wordt meestal afgerond via een overnamebod of een strijd bij volmacht

Nog meer nadelen van een fusie zijn:

Verhoogde prijzen van producten of diensten

Een fusie leidt tot minder concurrentie en een groter marktaandeel. Zo kan de nieuwe onderneming een monopolie verwerven en de prijzen van haar producten of diensten verhogen.

Creëert kloven in de communicatie

De bedrijven die zijn overeengekomen om te fuseren, kunnen verschillende culturen hebben. Dit kan leiden tot een kloof in de communicatie en de prestaties van de werknemers beïnvloeden.

Creëert werkloosheid

Bij een agressieve fusie kan een bedrijf ervoor kiezen om de ondermaats presterende activa van het andere bedrijf te elimineren. Dit kan ertoe leiden dat werknemers hun baan verliezen.

Voorkomt schaalvoordelen

In gevallen waarin de bedrijven weinig gemeen hebben, kan het moeilijk zijn om synergieën te behalen. Ook is het mogelijk dat een grotere onderneming niet in staat is werknemers te motiveren en dezelfde mate van controle te bereiken. De nieuwe onderneming zal dus wellicht geen schaalvoordelen kunnen behalen.