bedrijfscultuur tijdens corona

Al meer dan 9 maanden merkt de wereld de impact van het coronavirus. Lockdowns en andere maatregelen voor Covid-19 in Europa, Nederland en de rest van de wereld. Of dit nu een andere grote verandering betekent of het vooruitzicht om door te gaan zoals je bent, veel mensen zullen ongetwijfeld gevoelens van onzekerheid, stress en voor sommigen nog grotere gevoelens van isolement ervaren.

Voor medewerkers zal het moeilijk zijn om betrokken te blijven bij de organisatie zonder dat er duidelijke doelstellingen en waarden zijn. Hiermee mis je de kans om passie en interesse te creëren bij de medewerkers – wat zal resulteren in een negatieve uitslag voor de lange- en korte termijn strategie

Een goed gedefinieerde inclusieve en positieve cultuur is hetgene dat de organisatie bij elkaar houdt. En als er een goed moment is om de werknemers in de cultuur van de organisatie te plaatsen, dan is dat nu. In zekere zin zijn er 5 principes in het creëren van een efficiënte cultuur:

 1. Psychologische veiligheid
 2. Goede communicatie in combinatie met leiderschap
 3. Waarden staan centraal, doelgericht.
 4. Managers zijn belangrijk
 5. Automatische processen 

Safety first

Het is geen geheim dat het opbouwen van een cultuur van psychologische veiligheid de belangrijkste manier is om inclusie, innovatie en betrokkenheid te stimuleren. Dit is waar teamleden ideeën en informatie kunnen delen en openstaan voor fouten, zorgen of hulp nodig hebben, zonder angst voor kritiek. Denk aan de pyramide van Maslow. 

Onderzoek suggereert dat slechts 1% van de mensen zich op cruciale momenten uiterst zelfverzekerd voelt en hun bezorgdheid uit. Denk aan fusies, gesprekken met managers, ontslagen, telefoontjes of chats op Zoom, Skype en Teams – hoe bouw je veiligheid op of bevorder je saamhorigheid? Het is de moeite waard om op te merken dat teams met een hoge psychologische veiligheid in feite meer discussiëren, niet minder. Als mensen het gevoel hebben dat ze zich kunnen uitspreken, gehoord kunnen worden en vooruitgang kunnen boeken, worden ze opener en gemotiveerder, en dat is het moment waarop innovatie floreert.

Leiderschap second

Cultuur leeft door verhalen; zo zijn we geëvolueerd. Leiders die de juiste communicatie tot stand krijgen, inspireren tot actie.

Waarde gedreven, doelgericht

De waarden van het bedrijf moeten in de cultuur worden gegrift, ze zijn het hart van de ‘hoe’ u de dingen doet en dat omvat ook uw leiderschapsgedrag. Uw waarden dienen zich te verhouden tot uw doel, dus zorg ervoor dat het doel van uw organisatie er een is waar u niet alleen over praat, maar dat u dat iedere dag ook laat zien. 

Managers zijn belangrijk

Zo’n 40% van de supervisors en managers laten weten dat ze weinig zelfvertrouwen hebben in hun vermogen om hun externe teams te managen. Het belang van managers als het gaat om het opbouwen van een cultuur met veerkrachtige teams tijdens Covid-19 kan niet worden onderschat.

Automatische processen

Flexibel zijn en aanpasbaar zijn, is nog nooit zo belangrijk geweest en met de vele risico’s in het achterhoofd kan de bureaucratie catastrofaal zijn voor uw bedrijf, waardoor de betrokkenheid van werknemers en dus uw cultuur snel achterhaald zijn. Breng operationele medewerkers en managers samen in cultuurgesprekken en kijk goed naar de processen, nu is het tijd om te veranderen.

Hoe kun je een slechte bedrijfscultuur herkennen?

 1. Luister met medeleven. Een belangrijke eerste stap in het corrigeren van een slechte bedrijfscultuur is het verminderen van angst en passiviteit. Luisteren met nedeleven en compassie betekent echt luisteren naar  mensen.  
 2. Verhoog de verwantschap en bouw vertrouwen op. Creëer situaties, contexten of een sfeer die openheid en eerlijkheid stimuleren, en bouw een gevoel van saamhorigheid op waar teams elkaar kunnen leren kennen.
 3. Duidelijke kortetermijndoelstellingen vaststellen en communiceren. Als u heeft geluisterd en vertrouwen heeft opgebouwd, kunt u korte termijn doelen stellen die in lijn zijn met de team- en organisatiedoelen.
 4. Geef feedback. Punt. 
 5. Deel het actieplan. Geef context aan beslissingen en tijdslijnen rond organisatieveranderingen, zodat iedereen weet wat het plan is.
 6. Erken collega’s. Zorg ervoor dat u in het openbaar en privé team- en individuele successen viert. Neem een breed scala aan collega’s op en denk na over hoe hun gedrag aansluit bij uw waarden en doel.