Een veelvoorkomende strategie in roerige (maar ook minder roerige tijden) is het overdragen van uw bedrijf. Natuurlijk met als doel om de maximale waarde te krijgen bij de verkoop, het krijgen van de beste voorwaarden en het vinden van de juiste koper.

De redenen om een bedrijf te verkopen of over te dragen hebben we in de vorige blog besproken.

In dit artikel staat centraal: de geschiktheid van de overnemende partijen (mogelijk kinderen) vaststellen.

Voordat een bedrijf een overname doet, is het noodzakelijk om te evalueren of de koper/nieuwe eigenaar een goede kandidaat is. Een goede overnamekandidaat heeft de juiste prijs in gedachte, heeft een beheersbare schuldenlast, minimale procesvoering en een duidelijk gepresenteerde jaarrekening.

Aan de andere kant; wilt u eigenaar worden van een bestaand bedrijf? Dan is een investering die het overwegen waard is, de aankoop van een gevestigd bedrijf. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing om een bestaand bedrijf te kopen.

Er zijn twee kanten aan elk verhaal

Vanuit de koper:

  1. Als koper vraagt u de verkoper van het bestaande bedrijf naar de werkelijke redenen die hem of haar hebben laten besluiten het bedrijf te verkopen. Wordt het bedrijf verkocht omdat het niet zo winstgevend is als ze hadden verwacht, of zijn ze toe aan pensioen?
  2. Maak een beoordeling van de bedrijfsresultaten tot nu toe. De patronen met betrekking tot de omzetstijging en omzetdaling vertellen veel. Ook helpen deze gegevens om de output van de business in de toekomst te voorspellen.
  3. De juridische overeenkomsten tussen klanten en leveranciers, moeten samen met alle andere juridische documenten zorgvuldig worden geanalyseerd.

Vanuit de verkoper:

Uw doel is om maximale waarde te krijgen bij de verkoop, het krijgen van de beste voorwaarden en het vinden van de juiste koper.

  1. De eerste stap in de beoordeling van een overnamekandidaat is het bepalen of de vraagprijs redelijk is. De factoren die investeerders gebruiken om een bedrijf waarde toe te kennen, verschillen van industrie tot industrie; een van de belangrijkste redenen waarom acquisities of overnames niet plaatsvinden is dat de vraagprijs voor het bedrijf hoger is dan de cijfers uit de meespelende factoren.
  2. Aan wie moet je je bedrijf verkopen? Dat hangt ervan af. Wat is uw doel? Het bedrijf te verkopen voor zoveel mogelijk geld? Ervoor zorgen dat de belangen van uw stakeholders – werknemers, klanten, leveranciers, familie – in de nabije toekomst goed worden behartigd? Een mate van eigenaarschap in het bedrijf behouden en betrokken blijven? Of inderdaad het eigendom van het bedrijf overdragen aan uw managementteam of familie?
  3. Een van de meest eenvoudige manieren om uw bedrijf succesvol over te dragen aan een nieuwe eigenaar is om het te verkopen aan een zakenpartner, een werknemer of een familielid. Zij zijn vaak al bekend met het bedrijf en hebben een inherent belang. Waar dit soort transacties lastig kunnen worden is de vraagprijs. Iemand die u kent kan een “deal” van u verwachten. Een bedrijfswaardering is essentieel!

Veranderingen binnen een bedrijf bij een bedrijfsoverdracht

De verandering van eigenaar brengt ook andere veranderingen in de organisatie met zich mee die gevolgen hebben voor medewerkers, leveranciers en klanten. Daarom is het belangrijk om een geschikte nieuwe eigenaar te vinden.

Veelvoorkomend: nieuwe eigenaren hanteren een andere managementstijl dan u, wat een aanpassing voor de werknemers betekent. Een aanpassing is geen probleem, als het maar niet ten kostte gaat van de productiviteit. Veranderingen binnen het bedrijf (uitgebreid toegelicht in mijn boek: https://blindspotawareness.nl/) kunnen ook betrekking hebben op werknemers die te maken krijgen met een aanzienlijk aantal nieuwe regels. Mogelijk ter vervanging van het informele “open-deurbeleid” dat de medewerkers gewend waren.

Een van de meest belangrijke aspecten om rekening mee te houden is de stijl van leidinggeven.

Systemen en strategie
Wanneer een bedrijf van eigenaar wisselt, gaat dat soms gepaard met nieuwe informatietechnologiesystemen Het is mogelijk dat uw (ex-)bedrijf bestaande systemen moet vervangen door het systeem dat door de nieuwe eigenaren wordt gebruikt. Dit kan een pijnlijk proces zijn omdat werknemers de tijd moeten nemen om het nieuwe systeem te leren kennen.

Misschien wel het belangrijkste: het strategische plan voor de groei van het bedrijf. Nieuwe producten en/of nieuwe markten. Komt internationale verkoop ter sprake? Nieuwe eigenaren kunnen medewerkers uitdagen om de verkoop aanzienlijk te verhogen of de operationele efficiëntie te verbeteren. Deze nieuwe strategische richting kan de hele organisatie nieuw leven inblazen.

Maar let op; de communicatie tussen DGA’s is belangrijk, de communicatie naar buiten is misschien nog belangrijker. Maak duidelijke afspraken met managers, het middelmanagement en medewerkers. Maak duidelijke afspraken en planningen en houd je hier aan.